1 2 następna ostatnia


SP WĘGROWO "WĘGROWIANKA"

SP WĘGROWO "WĘGROWIANKA"

WITAJCIE, WITAJCIE ! NASZ BLOG OGLĄDAJCIE I CZYTAJCIE JAK SKO „WĘGROWIANKA” PRĘŻNIE DZIAŁA! W SP WĘGROWIE CZUJEMY SIĘ JAK W DOMU, BO KAŻDY WIE, ŻE TU DZIĘKI WSPARCIU SKO MAMY W TYM ROKU NOWE WYPOSAŻENIE NASZEJ SZKOŁY. PIENIĄŻKI NA SKO CHĘTNIE TU TRZYMAMY I NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO SUPER NAGRODY WYGRYWAMY!!! TUTAJ SIĘ DOWIECIE CO SŁYCHAĆ W WĘGROWIE!!! KTO ZAJRZY, JEST MILE WIDZIANY I GO SERDECZNIE POZDRAWIAMY !

SKARBONKA SKO

W miesiącu lutym w okolicach ferii zimowych ogłosiłam konkurs plastyczno – techniczny dla uczniów klas I-VI pod tytułem „Moja skarbonka SKO”. Cele konkursu: kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne, stworzenie uczniom możliwości współzawodnictwa oraz rozwijania uzdolnień plastyczno ...

0

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

W marcu 2014r. jako opiekun SKO zostałam szkolnym koordynatorem i zorganizowałam na terenie naszej szkoły konkurs dla uczniów kl. I – VI pt. „Światowy Dzień Wody”. Konkurs organizowany był przez poradnik ekonomiczny dla dzieci Brawo Bank 1/2014. Konkurs polegał na przygotowaniu przez uczestnika proj ...

0

KARTKA BOZONARODZENIOWA

Cel konkursu: Zainteresowanie uczniów praktycznym wykorzystaniem wiedzy informatycznej w życiu codziennym. Pobudzanie aktywności poznawczej młodzieży informatycznie uzdolnionej. Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy informatycznej. Stwarzanie młodzieży możliwości ...

0

TURNIEJ GIER I ZABAW RUCHOWYCH

Dnia 6 grudnia 2013r. w naszej szkole został zorganizowany Turniej Gier i Zabaw Ruchowych. Przygotowaniem uczniów pod kątem wysiłkowym i ruchowym zajęła się pani dyrektor Sylwia Murawska (nauczyciel wychowania fizycznego). To ona dzielnie z uczniami klas I – III przygotowywała się z uczniami do różn ...

0

LOTERIA MIKOŁAJKOWA

Po raz CZWARTY w naszej szkole odbył się MIKOŁAJKOWA loteria fantowa SKO, która funkcjonowała w dniu 5-6 GRUDNIA. Opiekunami byli uczniowie (członkowie SKO) klas IV – VI wytypowanymi w drodze losowania. Celem loterii była realizacja dwóch podstawowych zadań: Promowanie efektów dziecięcej twórczośc ...

0

MOJE MARZENIA Z ŻYRAFĄ LOKATKĄ

Cele spotkania:umożliwienie młodym twórcom wykazania się wiedzą ekonomiczną - wymiana doświadczeń, dostarczenie wielu wrażeń podczas oceny poziomu zapamiętanych wiadomości. Spotkanie z cyklu „Moje marzenia z Żyrafą Lokatką” został zorganizowany 6 maja 2014r. dla członków koła matematyczno – infor ...

0

ORGANIZACJA KONKURSU „MASKA KARNAWAŁOWA …” pod patronatem Poradnika Ekonomicznego dla dzieci Brawo Bank 4/2013

W grudniu 2013r. jako opiekun SKO zostałam szkolnym koordynatorem i zorganizowałam na terenie naszej szkoły konkurs dla uczniów kl. I – VI pt. „Maska karnawałowa”. Konkurs organizowany był przez poradnik ekonomiczny dla dzieci Brawo Bank 4/2013.

0

POKAZY MULTIMEDIALNE

W lutym 2014R. dla uczniów klas IV – VI odbył się pokaz multimedialny – filmy animowane dotyczące pochodzenia pieniędzy, pojęć związanych z oszczędzaniem oraz pokaz prezentacji multimedialnych dotyczących podstawowych pojęć ekonomicznych. Pokaz odbywał się na zajęciach koła matematyczno – informat ...

0
1 2 następna ostatnia