02.06.2014

LOTERIA MIKOŁAJKOWA

Po raz CZWARTY w naszej szkole odbył się MIKOŁAJKOWA loteria fantowa SKO, która funkcjonowała w dniu 5-6 GRUDNIA. Opiekunami byli uczniowie (członkowie SKO) klas IV – VI wytypowanymi w drodze losowania. Celem loterii była realizacja dwóch podstawowych zadań: Promowanie efektów dziecięcej twórczości manualnej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Pozyskanie środków finansowych na działalność SKO jak dodatkową szkoły. Aktywne uczestniczenie dzieci w czynnościach przygotowawczych do loterii, tj. pozyskanie fantów (maskotek, pasków, samochodów, obrazów, zestawów kawowych, ozdób okazyjnych) oraz uczenie się zdobywania dodatkowych funduszów daje radość i wiarę w organizację i podejmowanie różnych działań na rzecz edukacji ekonomicznej. Loteria cieszyła się dużym powodzeniem wśród uczniów, a także nauczycieli i pracowników szkoły.

Po raz CZWARTY w naszej szkole odbył się MIKOŁAJKOWA loteria fantowa SKO, która funkcjonowała w dniu 5-6 GRUDNIA. Opiekunami byli uczniowie (członkowie SKO) klas IV – VI wytypowanymi w drodze losowania. Celem loterii była realizacja dwóch podstawowych zadań: Promowanie efektów dziecięcej twórczości manualnej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Pozyskanie środków finansowych na działalność SKO jak dodatkową szkoły. Aktywne uczestniczenie dzieci w czynnościach przygotowawczych do loterii, tj. pozyskanie fantów (maskotek, pasków, samochodów, obrazów, zestawów kawowych, ozdób okazyjnych) oraz uczenie się zdobywania dodatkowych funduszów daje radość i wiarę w organizację i podejmowanie różnych działań na rzecz edukacji ekonomicznej. Loteria cieszyła się dużym powodzeniem wśród uczniów, a także nauczycieli i pracowników szkoły.

0
Dodaj Komentarz
  • 14
  • 5
  • 6