02.06.2014

MOJE MARZENIA Z ŻYRAFĄ LOKATKĄ

Cele spotkania:umożliwienie młodym twórcom wykazania się wiedzą ekonomiczną - wymiana doświadczeń, dostarczenie wielu wrażeń podczas oceny poziomu zapamiętanych wiadomości. Spotkanie z cyklu „Moje marzenia z Żyrafą Lokatką” został zorganizowany 6 maja 2014r. dla członków koła matematyczno – informatycznego z klas III – VI. Dzięki organizacji tego spotkania chciałam zachęcić dzieci do poznawania i pozyskiwania wiedzy o pojęciach bankowych, poznawania produktów bankowych, jako inwestycji swoich środków pieniężnych na swoją przyszłość. Ponadto uczniowie klas I – III kolorowali ilustracje z Żyrafą Lokatką, które zaczerpnęłam ze strony internetowej sko.edu.pl.

Cele spotkania:umożliwienie młodym twórcom wykazania się wiedzą ekonomiczną

- wymiana doświadczeń, dostarczenie wielu wrażeń podczas oceny poziomu zapamiętanych wiadomości. Spotkanie z cyklu „Moje marzenia z Żyrafą Lokatką” został zorganizowany 6 maja 2014r. dla członków koła matematyczno – informatycznego z klas III – VI. Dzięki organizacji tego spotkania chciałam zachęcić dzieci do poznawania i pozyskiwania wiedzy o pojęciach bankowych, poznawania produktów bankowych, jako inwestycji swoich środków pieniężnych na swoją przyszłość. Ponadto uczniowie klas I – III kolorowali ilustracje z Żyrafą Lokatką, które zaczerpnęłam ze strony internetowej sko.edu.pl.

0
Dodaj Komentarz
  • 15
  • 21
  • 12