02.06.2014

TURNIEJ GIER I ZABAW RUCHOWYCH

Dnia 6 grudnia 2013r. w naszej szkole został zorganizowany Turniej Gier i Zabaw Ruchowych. Przygotowaniem uczniów pod kątem wysiłkowym i ruchowym zajęła się pani dyrektor Sylwia Murawska (nauczyciel wychowania fizycznego). To ona dzielnie z uczniami klas I – III przygotowywała się z uczniami do różnych konkurencji sportowych i recyklingowych. Celem turnieju było zachęcenie uczniów do zbiórki surowców wtórnych, m.in. puszek, makulatury i innych odpadów nadających się do recyklingu w połączeniu z ruchem i zabawą a także promowanie zdrowego trybu życia. Turniejowi towarzyszyły różnorodne hasła ekologiczne i ruchowe: „O ekologię dbamy, zdrowe serca mamy”, „Gdy makulaturę masz o środowisko dbasz”, „O Ziemi czystość dbamy codziennie ją sprzątamy”. Ponadto uczniowie klas IV – VI mieli za zadanie stworzyć swoje hasła promujące dbanie o środowisko oraz spędzanie w ruchu wolnego czasu. I tak uczniowie klasy VI pod moją opieką ułożyli pięć haseł promujących dbanie o środowisko oraz hasła promuj

Dnia 6 grudnia 2013r. w naszej szkole został zorganizowany Turniej Gier i Zabaw Ruchowych. Przygotowaniem uczniów pod kątem wysiłkowym i ruchowym zajęła się pani dyrektor Sylwia Murawska (nauczyciel wychowania fizycznego). To ona dzielnie z uczniami klas I – III przygotowywała się z uczniami do różnych konkurencji sportowych i recyklingowych. Celem turnieju było zachęcenie uczniów do zbiórki surowców wtórnych, m.in. puszek, makulatury i innych odpadów nadających się do recyklingu w połączeniu z ruchem i zabawą a także promowanie zdrowego trybu życia. Turniejowi towarzyszyły różnorodne hasła ekologiczne i ruchowe: „O ekologię dbamy, zdrowe serca mamy”, „Gdy makulaturę masz o środowisko dbasz”, „O Ziemi czystość dbamy codziennie ją sprzątamy”. Ponadto uczniowie klas IV – VI mieli za zadanie stworzyć swoje hasła promujące dbanie o środowisko oraz spędzanie w ruchu wolnego czasu. I tak uczniowie klasy VI pod moją opieką ułożyli pięć haseł promujących dbanie o środowisko oraz hasła promujące zdrowe spędzanie czasu wolnego.

0
Dodaj Komentarz
  • 11
  • 6
  • 3