02.06.2014

KARTKA BOZONARODZENIOWA

Cel konkursu: Zainteresowanie uczniów praktycznym wykorzystaniem wiedzy informatycznej w życiu codziennym. Pobudzanie aktywności poznawczej młodzieży informatycznie uzdolnionej. Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy informatycznej. Stwarzanie młodzieży możliwości współzawodnictwa. Uczniowie mieli za zadanie zaprojektowanie pejzażu zimowego lub kartki bożonarodzeniowej z elementami oszczędzania w programie Paint. Uczniowie zastosowali różne ciekawe techniki i pomysły do wykonania swoich prac. Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez organizatora konkursu na zebraniu członków SKO , które miało miejsce 20.12.2013r. podczas tzw. „Apelu dobrych wiadomości”. Na konkurs uczniowie z klas III – VI wykonali 12 prac z zastosowaniem technologii informacyjnej programu Paint. Powyżej znajdują się 2 prace wykonane w programie Paint przez uczestników tego konkursu.

Cel konkursu: Zainteresowanie uczniów praktycznym wykorzystaniem wiedzy informatycznej w życiu codziennym. Pobudzanie aktywności poznawczej młodzieży informatycznie uzdolnionej. Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy informatycznej. Stwarzanie młodzieży możliwości współzawodnictwa. Uczniowie mieli za zadanie zaprojektowanie pejzażu zimowego lub kartki bożonarodzeniowej z elementami oszczędzania w programie Paint. Uczniowie zastosowali różne ciekawe techniki i pomysły do wykonania swoich prac. Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez organizatora konkursu na zebraniu członków SKO , które miało miejsce 20.12.2013r. podczas tzw. „Apelu dobrych wiadomości”. Na konkurs uczniowie z klas III – VI wykonali 12 prac z zastosowaniem technologii informacyjnej programu Paint. Powyżej znajdują się 2 prace wykonane w programie Paint przez uczestników tego konkursu.

0
Dodaj Komentarz
  • 8
  • 1
  • 3