17.06.2020

Ogólnopolski konkurs-zapraszamy!

SOSW w Kole zaprasza do udziału w konkursie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Mikołaja w Kole zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie SKO „ Ekonomia na Szkolnych Blogach”.

Ogólnopolski Konkurs SKO "Ekonomia na Szkolnych Blogach"

Zapraszamy wszystkich blogowiczów do udziału w ekonomiczno-matematycznych potyczkach :)

 

Waszym zadaniem jest udzielenie odpowiedzi na cztery pytania z zakresu ekonomii i rozwiązanie dwóch zadań matematycznych:

 1. Budżet domowy to:
a) zestawienie dochodów i wydatków tych członków rodziny, którzy zarabiają pieniądze,
b) zestawienie dochodów i wydatków wszystkich członków rodziny tworzących jedno gospodarstwo domowe,
c) zestawienie dochodów i wydatków tego członka rodziny, który zarabia najwięcej.

2. W budżecie zrównoważonym wydatki:
a) są równe dochodom,
b) przewyższają dochody,
c) są zdecydowanie niższe niż dochody.

3. Nadwyżka budżetowa powstaje gdy:
a) wydatki przewyższają dochody,
b) dochody przewyższają wydatki,
c) dochody i wydatki są takie same.

4. Deficyt w budżecie domowym oznacza, że:
a) zabraknie nam pieniędzy na część z zaplanowanych wydatków,
b) wystarczy nam pieniędzy na wszystkie zaplanowane wydatki,
c) posiadamy kwotę pieniędzy, którą możemy wpłacić na lokatę bankową.

 5. Wojtek otrzymuje od rodziców kieszonkowe, co miesiąc po 50 zł. Postanowił, że każdego miesiąca 15 zł z kieszonkowego będzie wpłacał na swoje konto w SKO. Oblicz, ile złotych zgromadzi Wojtek na swoim koncie po roku oszczędzania? 

6. Tata Wojtka postanowił wypłacić gotówkę z bankomatu. Wśród wypłaconych banknotów były: 3 z wizerunkiem Mieszka I5 z wizerunkiem Bolesława Chrobrego2 z wizerunkiem Kazimierza Wielkiego oraz jeden z wizerunkiem Zygmunta Starego. Ile pieniędzy wypłacił tata Wojtka?

 

Odpowiedzi  należy przesłać mailem do 21 czerwca 2020 r., na adres:

sko.soswkolo@wp.pl

 Odpowiedzi podajemy w formie: numer pytania - podpunkt, np. 1-a ,2-a ,3-a, 4 -a oraz w przypadku zadania 5 i 6  - podajemy konkretną kwotę, np. 5 – 100 zł, 6 – 150 zł.Nie zapomnijcie napisać swojego imienia i nazwiska, klasy oraz adresu szkoły, do której uczęszczacie.

 Ogólnopolski Konkurs SKO „Ekonomia na Szkolnych Blogach”  trwa od 13 do 21 czerwca 2020 r.

 Spośród wszystkich poprawnych odpowiedzi wylosujemy i nagrodzimy 3 osoby – wyniki zamieścimy na blogu SOSW Koło w dniu 23 czerwca 2020 r. :) Nagrody prześlemy pocztą na adres szkoły.

1
 
Dodaj Komentarz
78
Dodaj Komentarz
  • 10
  • 8
  • 16
Komentarze