18.02.2018

"PEGI" ważne informacje przed zakupem nowej gry komputerowej!!!

MAMO, TATO, ZAPOZNAJ SIĘ Z TYMI INFORMACJAMI!

                                                  Gify, potworkiGify, potworkiGify, potworkiGify, potworki

PEGI to przydatny, przejrzysty i zrozumiały system klasyfikacji gier,

ułatwiający konsumentom podjęcie decyzji, czy określony produkt

nadaje się do odbiorców z danej grupy wiekowej.

 

Przedziały wiekowe stosowane w Polsce w PEGI to 3, 7, 12, 16, 18.

Informują o tym, czy dana gra zawiera treści odpowiednie do określonego wieku.

Warto zwrócić uwagę, że podział ten nie uwzględnia stopnia trudności

ani umiejętności niezbędnych do przejścia danej gry.

Gify, linie


Gify, punkty, bulletsGify, zielone cyferki
- do tej kategorii klasyfikowane są gry nadające się dla odbiorców ze wszystkich

grup wiekowych. Można je spotkać niemal wyłącznie w produkcjach stosujących

kreskówkową grafikę (wyjątkiem są gry sportowe, jak FIFA czy NBA 2K)

Gify, punkty, bulletsGify, zielone cyferkigry z tej kategorii swą zawartością zbliżone są do tytułów klasyfikowanych

do poprzedniego progu. Jedyną opisywaną na stronie PEGI różnicą między obydwoma

szczeblami jest dopuszczanie obrazów i dźwięków, które mogłyby

przestraszyć najmłodszych odbiorców.

Gify, punkty, bulletsGify, zielone cyferkiGify, zielone cyferkiW produkcjach dostępnych dla odbiorców od 12. roku życia może już pojawiać

się realistyczna przemoc względem nierealistycznych postaci oraz nierealistyczna przemoc

względem postaci ludzkich i zwierzęcych. PEGI dopuszcza ponadto

występowanie lekkich wulgaryzmów

Gify, punkty, bulletsGify, zielone cyferkiGify, zielone cyferkido tej kategorii trafiają gry przedstawiające bardziej realistyczną przemoc,

zawierają ostre wulgaryzmy, a także ukazują sceny stosowania używek

(tytoń, narkotyki) i dokonywania przestępstw.

Gify, punkty, bulletsGify, zielone cyferkiGify, zielone cyferkiTrafiają do niej gry ukazujące "daleko posuniętą przemoc".

Gify, linie

 

W systemie PEGI poza klasyfikacją wiekową można znaleźć oznaczenia

informujące o potencjalnie szkodliwych treściach występujących w grze,

takich jak przemoc, wulgaryzmy czy hazard.

Znalezione obrazy dla zapytania pegi symbole

 

Przed zakupem gry zapoznajmy się z jej klasyfikacją i podejmijmy przemyślaną decyzję!

102
Dodaj Komentarz
  • 0
  • 17
  • 10
Komentarze