19.02.2018

Walentynki w SP 2

Walentynki to święto czułych gestów i ciepłych słów, dlatego uczniowie Szkoły

Podstawowej nr 2 w Lubaniu nie żałowali tego dnia serdeczności wszystkim,

których darzą sympatią.

 Już od ponie­działku dzia­łała w szkole, Poczta walen­tyn­kowa”, a 14 lutego kartki z życze­niami

oraz słodka nie­spo­dzianka tra­fiły do adre­sa­tów. Każdy z nie­cier­pli­wo­ścią cze­kał na swój list.

Mnó­stwo miłych słów i pozy­tywny prze­kaz wpra­wił spo­łecz­ność uczniow­ską w dosko­nały

nastój.

Multimedia

Multimedia

 

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52
Dodaj Komentarz
  • 11
  • 7
  • 4