24.10.2019

Uroczyście ślubujemy!

Październik jest wyjątkowym miesiącem w życiu naszej szkoły, ponieważ zgodnie z tradycją Szkoły Podstawowej nr 2 im. Europejskich Dróg Świętego Jakuba w Lubaniu uczniowie klas pierwszych zostają wówczas włączeni do grona społeczności uczniowskiej.

 

W tym roku uroczystość pasowania na ucznia odbyła się w Dniu Edukacji Narodowej. Poniedziałek, 14 października 2019 roku, był niezwykle ważnym dniem w życiu każdego pierwszaka. W obecności pani dyrektor Izabeli Rożko, wicedyrektora szkoły pana Artura Frautschi, zaproszonych gości, grona pedagogicznego oraz licznie zgromadzonych rodziców, pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na uczniów. 

  Dzieci rozpoczęły uroczystość wspaniałym wykonaniem poloneza, który zachwycił wszystkich zebranych. Uczniowie ubrani w strój galowy i biret pięknie prezentowali swoim wyglądem prawdziwego pierwszaka. Zanim nastąpił akt pasowania, dzieci z klas Ia, Ib i Ic przedstawiły przygotowany program artystyczny. Uczniowie zachwycili nie tylko swoimi umiejętnościami, ale również naturalnością, spontanicznością i ekspresją. Radośnie zaśpiewane piosenki, z przejęciem recytowane wiersze, wspaniale zatańczona ZUMBA sprawiły, że w oczach ich najbliższych pojawiła się niejedna łza. Po części artystycznej nastąpił najważniejszy i  niezwykle doniosły moment uroczystości, jakim było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania. Uczniowie z wielką powagą powtarzali za panią dyrektor tekst ślubowania mówiący o sumienności, pracowitości, szacunku i odpowiedzialności. Następnie pani dyrektor Izabela Rożko dokonała aktu pasowania. Każdy uczeń otrzymał z rąk wicedyrektora szkoły pamiątkowy dyplom. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona społeczności uczniowskiej. Dla upamiętnienia tego wspaniałego wydarzenia pierwszaki pozowały do pamiątkowych zdjęć grupowych. Ostatnim, miłym akcentem tego wyjątkowego dnia były spotkania w klasach, gdzie na pełnych wrażeń uczniów czekał słodki poczęstunek i upominki przygotowane przez rodziców. Naszym najmłodszym uczniom życzymy sukcesów, wytrwałości w zdobywaniu wiedzy oraz tego, by nauka była dla nich inspiracją do odkrywania swoich talentów.