13.12.2018

Szlachetna Paczka

Kolejny raz zostaliśmy darczyńcami w ramach finału XVIII edycji

Szlachetnej Paczki.

Społeczność uczniowska SP nr 2 gromadziła niezbędne produkty dla wybranej

rodziny. Oprócz żywności i środków czystości w paczkach znalazły się upominki

i życzenia zdrowych oraz spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. Dziękujemy

uczniom i rodzicom za ofiarną pomoc. Szczególne podziękowania kierujemy

do przewodniczącego Rady Rodziców- p. Bogdana Strzeleckiego za pomoc

w przewiezieniu paczek do magazynu głównego oraz zainicjowanie udanej

zbiórki pieniędzy na zakup lodówki. Mamy nadzieję, że dzięki naszej pomocy,

będą to wyjątkowe Święta dla obdarowanej rodziny.