22.02.2019

Randka w ciemno… z książką

W ramach promowania czytelnictwa, została przygotowana walentynkowa

akcja promowania czytelnictwa i miłości do książek.

Zasada była pro­sta – nale­żało przyjść do biblio­teki szkol­nej i wypo­ży­czyć

„piękną nie­zna­jomą” w ciemno – bez reko­men­da­cji i oglą­da­nia okładki.

A potem… hmm… pójść na walen­tyn­kową randkę z książką. Czy wybór oka­zał

się tra­fiony?

Mamy nadzieję, że Ci, któ­rzy nie oce­nią książki po okładce i wypo­ży­czyli jedną

z tajem­ni­czych paczek, spę­dzili udaną randkę w ciemno.