16.11.2018

Pierwszaki pamiętają o bohaterach

W ramach szkolnego projektu „Jesień dla Niepodległej w SP2” uczniowie klasy 1a,

wraz z wychowawczynią, uczestniczyli w akcji porządkowania mogił znajdujących

się w parku na Kamiennej Górze.

Dzieci z uwagą słu­chały dzie­jów tego miej­sca, które two­rzą histo­rię Luba­nia.

By usza­no­wać i uczcić pamięć zmar­łych, dzieci na ich mogi­łach zapa­liły zni­cze.

Tego dnia naj­młodsi ucznio­wie naszej szkoły wyka­zali się wspa­niałą postawą

godną naśla­do­wa­nia.