21.01.2018

OBLICZENIA PIENIĘŻNE

 

 Dnia 10 stycznia dzieci bawiły się  i wykonywały ćwiczenia, 

które pomogły im nabrać wprawy w obliczeniach pieniężnych.

Przy każdym ćwiczeniu nauczyciel pomagał i wspierał tych,

którzy mieli problemy. Dzięci chętnie uczestniczyły w zajęciach

i byli bardzo aktywni.