06.05.2019

Jak dbać o środowisko?

Na zajęciach świetlicowych  klasy I - III oraz na lekcji techniki klasy IVa i IVb

poszerzali swoje wiadomości na temat ochrony środowiska. Podczas rozmowy

i prezentacji multimedialnej uczniowie znaleźli odpowiedź na wiele pytań np.:

- W jaki sposób można chronić środowisko?

- Jak należy segregować odpady?

- Jak można wykorzystać niektóre odpady i co z nich można zrobić?

Następnie dzieci wypełniały karty pracy oraz wykonywały plakaty.