17.02.2019

„Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego

dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.