14.03.2019

Co Ludolfina ma wspólnego z matematyką?

Ludolfina, czyli liczba π≈3,14

ma dzisiaj swoje święto.

Nazywana jest ludolfiną

od imienia niemieckiego matematyka

Ludolpha van Ceulena,

który wraz z żoną na początku XVII w.

podał jej przyblizenie

z dokładnościa do

35 miejsc po przecinku,

co w tamtych czasach

było ogromnym wyczynem.

 U nas w szkole odbył się apel

z okazji święta

Liczby Pi