14.03.2020

Popisz się kreatywnością i wygraj konkurs

Czas bez szkoły i bez kontaktów koleżeńskich to doskonały moment, by coś zmalować-ale tylko w pozytywnym tego słowa znaczeniu!

 

 

Dlatego ogłaszamy konkurs plastyczny dla dzieci w wieku 7-11 lat pt. "Wpływ wody na bogactwo przyrody, czyli komu i na co woda?!”

Główna nagroda to 300 zł (drugie i trzecie miejsce to 200 zł i 100 zł).

Stwórz pracę plastyczną pokazującą, jak picie wody kranowej pomaga chronić środowisko naturalne oraz jego bioróżnorodność. Prace w formacie A3 mogą być wykonane w dowolnej technice (kredki, ołówek, AKWArele ;)

Termin składania prac: 20 IV 2020 r. do ZSP Korfantowie, opiekuna SKO

>>> REGULAMIN KONKURSU 

 https://n2k9kx.webwavecms.com/konkurs-plastyczny%21?fbclid=IwAR33y2boEh1uwLk0l20013E8AZ8NCqrDO5QjYnJCyr9Fazi3S3Nf6-tcO1o

W regulaminie jest inna data, która została zmieniona na 24IV 2020r. 

Pamietaj, żeby podpisać pracę, wyrazić zgodę podpisaną przez rodziców. 

Zadaniem Uczestników konkursu pt. „Wpływ wody na bogactwo przyrody, czyli komu i na co
woda?!” jest wykonanie pracy plastycznej dotyczącej zagadnienia znaczenia wody dla
zachowania bioróżnorodności środowiska naturalnego.
2. Wymogi dla prac plastycznych:
c) prace muszą zostać wykonane na arkuszach w formacie A3 na papierze plastycznym;
d) wykonanie dowolną techniką;
e) prace muszą zostać dostarczone w całości, nieuszkodzone do siedziby Organizatora wraz z
załączoną metryczką oraz podpisanymi zgodami na publikację wizerunku, oraz przekazanie
praw autorskich.
3. Prace powinny być czytelnie opisane, zgodnie z metryczką konkursu stanowiącą załącznik do
niniejszego regulaminu.
4. Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych oraz na
udział i przekazanie praw autorskich.

Resztę jest w regulaminie.

 

20
Dodaj Komentarz
  • 30
  • 15
  • 24
Komentarze