09.06.2022

Spotkanie inspirujące dla nauczycieli i opiekunów SKO


Opiekunowie  Szkolnej Kasy Oszczędności przy naszej szkole, pani Jolanta Mikołajczyk i pani Agnieszka Lubczyńska wzięły udział w wyjątkowym wydarzeniu z udziałem nauczycieli-opiekunów SKO, Dyrektorów szkół oraz Pracowników PKO Banku Polskiego. Wieczór inspiracji odbył się 3 czerwca 2022 r. w domu aukcyjnym DESA Unicum w Warszawie.

Spotkanie rozpoczęła Dyrektor Biura Młodego Klienta PKO BP, pani Małgorzata Kocoń.