26.09.2022

BEZPIECZNA DROGA DO I ZE SZKOŁY

21 września 2022r. odbyło się spotkanie z Policjantami Komendy Powiatowej Policji w Kole na temat ,,Bezpieczna droga do i ze szkoły”. Uczestniczyły w nim dzieci oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas I.

   Funkcjonariusz Zespołu do Spraw Nieletnich z Komendy Powiatowej Policji w Kole asp. Mariusz Rumiejowski wraz z policjantami ruchu drogowego zapoznał dzieci z podstawowymi przepisami ruchu drogowego oraz zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym.

     Najmłodsi uczniowie zdobywali nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i umiejętności praktyczne z wykorzystaniem Miasteczka Ruchu Drogowego. Podczas rozmowy z policjantami dzieci wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprawnie rozpoznawały i interpretowały znaki drogowe. Miały także okazję do czynnego udziału poprzez praktyczny pokaz prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, możliwość zadawania pytań, wyjaśniania różnych sytuacji drogowych na konkretnych przykładach.
img
236
Dodaj Komentarz
  • 0
  • 8
  • 6