06.10.2018

Spotkanie z policjantami

20 września 2018 r. policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli przeprowadzili pogadankę profilaktyczną z uczniami naszej szkoły. Spotkania przeznaczone było dla uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjum.

Przewodnią myślą pogadanki była odpowiedzialność karna nieletnich za ich zachowania i działania w różnych miejscach, także w szkole. Policjanci pouczali o odpowiedzialności karnej za używanie słów wulgarnych w miejscach publicznych, odpowiedzialności za wymuszenia i rozboje, za niszczenie mienia, a nawet uporczywe przeszkadzanie w lekcjach i wagarowanie.

Sporo czasu poświęcili zjawisku cyberprzemocy, nakłaniali także do rozważnego zamieszczania wszelkich informacji czy fotografii na portalach internetowych.

img   img

2
Dodaj Komentarz
  • 3
  • 0
  • 5
Komentarze