08.06.2022

Spotkanie inspirujące dla Opiekunów SKO

czerwiec

Opiekun SKO z naszej szkoły - Pani Dominika Kruszyńska

została zaproszona na spotkanie inspirujące dla Opiekunów

SKO, które odbyło się 3 czerwca w Domu Aukcyjnym

DESA Unicum w Warszawie. W spotkaniu wzięli udział

Opiekunowie SKO z całej Polski, a także przedsatwiciele

z oddziałów PKO BP. 

 img

Spotkanie prowadził Maciej Kurzajewski, na początku

głos zabrała Pani Małgorzata Kocoń- Dyrektor Biura

Młodego Klienta PKO Banku Polskiego. Pani Dyrektor

złożyła serdeczne podziękowania wszystkim Opiekunom

SKO, za ich pracę oraz wysiłek jaki wkładają w orgznizację

różnorodnych przedsięwzięć w ramach SKO. 

 img

Po wystąpieniu Pani Dyrektor na scenę została

zaproszona Pani Karolina Ciesielka, która opowiedziała

o aktualnej wystawie w Domu Aukcyjnym DESA Unicum. 

 img

Kolejne wystąpienie było równie interesujące, dotyczyło

ono bezpieczeństwa IT, a dokładnie tego w jaki sposób

chronić swoją tożsamość w Sieci. Tym tematem zajęła

się Pani Paula Januszkiewicz - światowej sławy

ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa IT. 

 img

Ostatnim elementem części oficjalnej było wysłuchanie

inspirującej rozmowy Pana Macieja Kurzajewskiego

oraz Roberta Motyki. Panowie rozmawiali na temat

trudnej drogi, którą należy pokonać chcąc

spełniać swoje marzenia. 

 img

Po spotkaniu zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć

dzieła sztuki dostępne w domu aukcyjnym, towarzyszył

temu recital Pani Anny Kiepury. 

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i możliwość

uczestniczenia w tak wspaniałym spotkaniu :) 

10
Dodaj Komentarz
  • 20
  • 26
  • 9
Komentarze