20.05.2019

Nie zaśmiecajmy naszej gminy!

W dniu 13.05.209 r. odbyła się w naszej szkole

akcja informacyjno-promocyjna pod hasłem 

 

"NIE ZAŚMIECAJMY NASZEJ GMINY!"

 

Akcja miała ma celu zachęcenie społeczności w Długiem

do właściwego segregowania odpadów oraz umocnieniu

mieszkańców w przekonaniu, iż ochrona środowiska

jest niezwykle ważna i wszyscy musimy poczuwać się

do odpowiedzialności za stan otaczającej nas przyrody.

W trakcie wcześniejszych pogadanek, apelu, zajęć

plastycznych, dzieciom przypomniano zasady segregacji

odpadów oraz przekazano ulotki informacyjne na temat

działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych w Wiechlicach.

W czasie przemarszu przez wieś uczniowie przekazywali

mieszkańcom ulotki informacyjne o PSZOK w Wiechlicach. img

Nie zaśmiecajmy, nie zatruwajmy, nie niszczmy Naszego

Wspólnego Dobra, dbajmy wszyscy razem o ład i porządek

w naszej Gminie, zapewnijmy sobie samym i przyszłym

pokoleniom majątek w postaci czystych lasów, rzek,

potoków i pięknej przyrody.

20
Dodaj Komentarz
  • 7
  • 21
  • 4
Komentarze