15.03.2021

Dzień liczby π

 

img

 

 

 Liczba Pi jest liczbą niewymierną określającą stosunek

długości okręgu do długości jego średnicy.

 

π = 3,1415926....

 

Liczba Pi nazywana bywa często "ludolfiną".

Nazwa ludolfina pochodzi od imienia matematyka 

holenderskiego Ludolfa van Ceulena,

który w 1610r. obliczył wartość liczby Pi

z dokładnością do 35 cyfr po przecinku.

 

img

18
Dodaj Komentarz
  • 23
  • 18
  • 21
Komentarze