05.04.2019

EKO-matematyka:)

 Zapraszamy wszystkich uczniów klas  II - VI do  Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego

                                                

                                  

Organizatorem konkursu jest SP im. Janusza Korczaka w Jasienicy oraz PKO BP w Tłuszczu.

Zadaniem uczestników konkursu jest rozwiązanie zadań matematycznych związanych  z ekologią oraz ułożenie hasła promującego ekologię.

Rozwiązane zadania należy przesłać na adres email skojasienica@wp.pl

do 12.04.2018r.

Każdy uczestnik przesyłając rozwiązane zadania zobowiązany jest do przesłania podpisanego przez rodzica/prawnego opiekuna oświadczenia.

Podstawowym kryterium w  konkursie jest  poprawność rozwiązanych zadań

( działania + odpowiedzi). Komisja konkursowa dodatkowo wyłoni zwycięzców

na hasło promujące ekologię. W  przypadku kilku poprawnych odpowiedzi liczy

się termin nadsyłania rozwiązań.

Powodzenia!!!!:)

42
Dodaj Komentarz
  • 6
  • 33
  • 26
Komentarze