09.12.2014

Spotkanie z Mikołajem !

Przygotowania do wizyty wyjątkowego gościa trwały od kilku dni. Chcieliśmy przywitać Mikołaja bardzo wesoło, tańcem i piosenką. Zgodnie z naszym programem Szkoła Promująca Zdrowie przygotowaliśmy „Mikołajki na sportowo”. Uczniowie ubrali się sportowo ale też na cześć gościa „mikołajkowo”. Wszyscy zebraliśmy się w dużej sali gdzie poznaliśmy zwyczaje naszego gościa. Tradycje związane z Mikołajem w innych europejskich krajach bardzo zaciekawiły małych uczniów. Gdy usłyszeliśmy dzwonki, wszyscy utworzyli krąg, w którym powitaliśmy wyczekiwanego gościa. Mikołaj dla wszystkich miał prezenty i przyjazne słowo. Bardzo szybko minął czas wizyty w naszej szkole. Dzieci ze śpiewem odprowadziły Mikołaja do drzwi. Znów będziemy na niego czekać przez kolejny rok.