28.02.2015

Pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelnika biblioteki szkolnej.

Dnia 26 lutego odbyła się impreza szkolna „Pasowanie klas  pierwszych na czytelnika biblioteki szkolnej” w sali gimnastycznej przy ul. Piastów. Organizatorem imprezy była p. Elżbieta Sarek. Na uroczystość przybyli goście p. wicedyrektor Elżbieta Pojasek , p. wicedyrektor Urszula Szawaryn, wychowawcy klas pierwszych oraz rodzice.

Tego dnia uczniowie klas pierwszych ubrani na galowo znaleźli się w pięknym kolorowym świecie bajek za sprawą dzieci z Koła  Miłośników Książki i Koła. Dzieci dowiedziały się również czego nie lubią książki i jak je trzeba szanować.

W drugiej części uroczystości miało miejsce  złożenie uroczystego przyrzeczenia przez pierwszoklasistów, że będą dbać o książeczki. Ponadto odbył się uroczysty akt pasowania na czytelnika biblioteki dokonany przez p. wicedyrektor Elżbietę Pojasek. Każdy z pierwszoklasistów został obdarowany pamiątkowym dyplomem i śliczną zakładką  do książki  wykonaną przez starszych kolegów.