31.03.2021

Witamy wiosnę z SKO

Poznajcie laureatów szkolnego konkursu z okazji Pierwszego Dnia Wiosny :)

Spośród wszystkich kart konkursowych wybraliśmy trzy, które zostały rozwiązane bezbłędnie i najładniej pokolorowane w wiosenne barwy.

imgA ich autorami są:

1. Przemek G., z kl. 1

2. Zuzanna L., z kl. 2

3. Szymon B., z kl. 3

Nasi laureaci otrzymali dyplomy oraz SKO-we nagrody.

Nie zapomnieliśmy również o pozostałych uczestnikach konkursu -

otrzymali oni drobne upominki, od SKO oczywiście.