04.02.2021

Szkolna Loteria SKO

Poznajcie laureatów styczniowej edycji :)

W czwartek, 04 lutego 2021r, odbyło się losowanie konkursowych kuponów naszej Loterii.  Piątego w tym roku szkolnym losowania dokonała Amelka, która spośród 49 kuponów z poprawnymi odpowiedziami na pytania styczniowej edycji Loterii SKO, wylosowała trzy zwycięskie. Na uwagę zasługuje fakt, że w naszej zabawie biorą udział nie tylko uczniowie ze szkoły podstawowej, ale cała społeczność Ośrodka - szkoła branżowa I stopnia i szkoła przysposabiająca do pracy.