22.02.2021

Sezamie, otwórz się!

Zajęcia w Klubie Młodego SKO-wicza o tym, dlaczego hasło jest tak ważne

Na dzisiejszych zajęciach w "SKOwie" pracowaliśmy z cyberporadnikiem dla dzieci i młodzieży "SKO-WICZ BEZPIECZNY W SIECI". Przeczytaliśmy drugi rozdział " Sezamie, otwórz się!" i wspólnie go omówiliśmy. Dowiedzieliśmy się m.in. dlaczego hasło jest tak ważne, jak stworzyć hasło trudne do złamania oraz jak skutecznie je chronić. Wykonaliśmy również zadania z cyberporadnika oraz rozwiązaliśmy krzyżówkę.