12.01.2021

Pieniądze wczoraj, dziś, jutro...

Cz.2 czyli pieniądz kruszcowy

Stopniowo pieniądz towarowy był wypierany przez pieniądz kruszcowy. Początkowo używano bryłek metali, np. złota i srebra, które ważono, przy zawieraniu każdej transakcji. Z czasem powstały pierwsze monety, na których kupcy, a nastepnie władcy, wybijali swoje symbole, gwarantujące wagę kruszcu oraz jego jakość.