13.04.2021

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny ,,Eko-drzewo"

SKO Chudek zaprasza do udziału :)

Regulamin

Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego ,,EKO – drzewo,,

organizowany przez Szkołę Podstawową im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku

 Cele konkursu:

  • Kształtowanie świadomości ekologicznej;

  • Promowanie idei, recyklingu;

  • Rozwijanie zdolności oraz wyobraźni kreatywności uczniów;

  • Poszukiwanie twórczych i oryginalnych rozwiązań wykorzystania odpadów, 

  • Promocja działań SKO.                     

Przedmiot konkursu: Konkurs skierowany jest do uczniów należących do SKO kl. I-VI.

Zadaniem konkursu jest wykonanie „Eko-drzewa” im bardziej „eko” tym lepiej.

Zasady uczestnictwa:

Prace powinny być wykonane z materiałów ekologicznych lub poddawanych recyklingowi. Dopuszczone materiały obejmują: drewno, szyszki, zboża, kasztany, gałązki, liście, suszone owoce, tektura, sznurek itp. Praca powinna zawierać logo SKO.

Kryteria oceny prac:

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:

  • kl. I-III (praca plastyczna)

  • kl. IV-VI (praca przestrzenna)

  • Ponadto oceniane będzie: