23.03.2021

IV Ogólnopolska Olimpiada Ekonomiczna SKO „W świecie pieniędzy”

23 marca 2021r. nasz Ośrodek, we współpracy z PKO Bankiem Polskim oddział 1 w Kole oraz Starostwem Powiatowym w Kole, zorganizował IV Ogólnopolską Olimpiadę Ekonomiczną SKO.

Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „W świecie pieniędzy” i odbyła się online. Celem olimpiady  było m.in. upowszechnianie wiedzy ekonomicznej i matematycznej wśród uczniów, przygotowanie do podejmowania decyzji związanych z wykorzystaniem własnych środków finansowych oraz kształcenie umiejętności przewidywania konsekwencji swoich decyzji finansowych . W Olimpiadzie, której adresatami byli uczniowie kl.7-8 szkoły podstawowej i szkoły branżowej I stopnia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, wzięły udział drużyny z pięciu placówek kształcenia specjalnego - SOSW w Koninie, Rychwale, Kole, SOSW nr 1 w Kutnie oraz dwie reprezentacje z Zespołu Szkół nr 3 we Włocławku – szkoły podstawowej i szkoły branżowej.

Uczestnicy Olimpiady rozwiązywali pisemny test dotyczący historii, funkcji i znaczenia pieniądza oraz polityki finansowej, rozpoznawali europejskie i światowe waluty, zmagali się z zadaniami matematycznymi związanymi z wymianą walut, zakupami i wynagrodzeniem. Wszystkie drużyny wykazały się dużą wiedzą ekonomiczną, umiejętnościami matematycznymi oraz znajomością zagadnień związanych z finansami. W tym roku, z uwagi na sytuację epidemiczną oraz zróżnicowaną formę pracy w każdej z placówek uczestniczących w olimpiadzie, organizatorzy postanowili nie przyznawać miejsc. Dlatego też wszystkie reprezentacje, po odesłaniu   rozwiązanych zadań,  otrzymały dyplom i nagrody rzeczowe dla szkoły. Organizatorzy przygotowali również zestawy upominków dla każdego ucznia oraz podziękowania dla opiekunów.

Fundatorami nagród oraz upominków byli: Starostwo Powiatowe w Kole, PKO Bank Polski oddział 1 w Kole oraz SKO w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kole.