14.03.2019

III Ogólnopolska Olimpiada Ekonomiczna SKO

14 marca 2019r. w naszym Ośrodku odbyła się III Ogólnopolska Olimpiada Ekonomiczna SKO, która została przygotowana we współpracy z PKO Bankiem Polskim oddział 1 w Kole oraz Starostwem Powiatowym w Kole.

Celem przedsięwzięcia, które przebiegało pod hasłem "Budżet od A do Z" było m.in. upowszechnianie wiedzy ekonomicznej i matematycznej wśród uczniów, kształtowanie umiejętności planowania budżetu osobistego i opracowania  budżetu rodzinnego, przygotowanie do podejmowania decyzji związanych z wykorzystaniem własnych środków finansowych oraz kształcenie umiejętności przewidywania konsekwencji swoich decyzji finansowych . 
W Olimpiadzie, której adresatami byli uczniowie gimnazjum i szkoły branżowej (zasadniczej szkoły zawodowej) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, wzięły udział drużyny z sześciu placówek kształcenia specjalnego - SOSW z Konina, Słupcy, Turku, Rychwała, Koła i Zespół Szkół nr 3 z Włocławka. 
Uczestnicy Olimpiady oceniani byli indywidualnie i zespołowo. Każdy uczeń rozwiązywał pisemny test składający się z 18 pytań dotyczących budżetu i gospodarowania środkami finansowymi. Zespołowa rywalizacja obejmowała wykonanie zadań z zakresu edukacji ekonomicznej i matematyki, takich jak: wybór najkorzystniejszej oferty konta bankowego, analiza dochodów i wydatków rodzinnych, obliczanie wysokości wydatków na żywność czy zaplanowanie budżetu wycieczki. 
Podczas zliczania punktów przez Komisję Konkursową zaprosiliśmy wszystkich uczestników Olimpiady do bliższego poznania  naszego Ośrodka i zwiedzenia bazy lokalowej. 
Po zliczeniu punktów ze wszystkich konkurencji okazało się, że drużyna SOSW w Kole, w składzie: Jolanta Jaskólska, Eryk Andrzejczak, Dominik Stegenda i Bartłomiej  Gębka, stanęła na najwyższym stopniu na podium i zajęła  I. miejsce.
Poniżej przedstawiamy wyniki klasyfikacji:
1. miejsce - SOSW w Kole; 65,75 pkt
2. miejsce – Zespół Szkół nr 3 we Włocławku ; 64,30 pkt
3. miejsce - SOSW w Koninie; 56,50 pkt
4. miejsce – SOSW w Słupcy; 52 pkt
5. miejsce – SOSW w Turku; 49,75 pkt
6. miejsce – SOSW w Rychwale; 43,75 pkt
Wszyscy uczestnicy Olimpiady wykazali się dużą wiedzą ekonomiczną, umiejętnościami matematycznymi oraz znajomością zagadnień związanych z planowaniem budżetu. Dlatego też, oprócz dyplomów i nagród rzeczowych dla drużyn, przygotowaliśmy zestawy upominków dla każdego ucznia oraz podziękowania dla opiekunów. Nagrody i dyplomy wręczali: pani Elżbieta Budzińska - dyrektor SOSW w Kole w ZOEW w Kole, pani Andżelika Gutowska – opiekun SKO w PKO Banku Polskim oddział 1 w Kole i pani Dorota Szkudlarek – zastępca naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kole. 

imgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimg

37
Dodaj Komentarz
  • 16
  • 23
  • 3
Komentarze