22.09.2021

Gra planszowa "Kolska strefa biznesu"

Zapraszamy do powiatowego konkursu plastycznego SKO pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Koła i Starosty Powiatu Kolskiego

Szkolna Kasa Oszczędności  i Klub „Młodzi i przedsiębiorczy”, przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Świętego Mikołaja w Kole, PKO Bank Polski oddział 1 w Kole oraz Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole – pod honorowym patronatem Burmistrza Koła oraz Starosty Kolskiego – zapraszają do udziału w konkursie plastycznym „Kolska strefa biznesu”.

Cele:  

 • zachęcanie do podejmowania działań na rzecz racjonalnego gospodarowania budżetem;
 • promowanie idei systematycznego oszczędzania i postaw przedsiębiorczych;
 • wdrażanie do planowania i tworzenia strategii zarządzania finansami;
 • promocja programu SKO;  
 • rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej uczniów.

 

Temat i zadanie:  

MONOPOLY to kultowa i znana wszystkim gra planszowa, która uczy przedsiębiorczości. Zachęcamy do stworzenia lokalnej (miejskiej, gminnej lub powiatowej) wersji tej planszówki.

Wykonajcie grę, w skład której wejdą:

 1. Plansza z ilustracjami i nazwami zlokalizowanych w Kole (bądź powiecie kolskim) firm/zakładów/przedsiębiorstw, instytucji kultury, sportu, zabytków, miejsc rekreacji wraz z określoną ich wyceną.
 2. Lokalna waluta wymyślona na potrzeby gry.
 3. Krótka instrukcja z zasadami gry.

 

Uczestnicy:

 • uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych;
 • uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych;
 • uczniowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

 

Warsztat:

 • technika plastyczna – dowolna;  
 • format – dowolny.

 

Założenia organizacyjne:

 • każdy uczestnik ma prawo do złożenia w konkursie jednej pracy plastycznej nawiązującej do tematu konkursu, wykonanej indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych),
 • praca musi być opisana: imię i nazwisko autora, klasa do której uczęszcza; imię i nazwisko opiekuna; adres mailowy, nazwa  i adres szkoły/placówki,
 • prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przejściem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatorów bez prawa do wynagrodzenia twórcy;  dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie  w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody,
 • z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatorów;  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania (używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania),
 • Organizatorzy nie zwracają prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, prac wysłanych po terminie, jak również z niego wyłączonych,
 • nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Komisji Konkursowej; żadne odwołania nie zostaną uwzględnione,
 • prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą, z dopiskiem „Konkurs SKO” w terminie do 31 października  2021 r. na adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole; ul Kolejowa 19; 62-600 Koło; prace nadesłane po terminie nie będą oceniane,
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki,
 • o wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa;  Komisję powołują Organizatorzy,
 • Organizatorzy określają termin i miejsce obrad Komisji; decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna;  odwołania nie zostaną uwzględnione,
 • Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej  z grup wiekowych; autorzy tych prac otrzymają nagrody książkowe; nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny; Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych,
 • nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej drogą mailową  na adres szkoły/placówki zgłaszającej pracę,
 • informacja o dokładnym terminie, miejscu i formie wręczenia nagród zostanie poddana po rozstrzygnięciu konkursu (w połowie listopada podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości) na stronach internetowych Organizatorów www.szkolnastrona.soswkolo.pl, www.biblioteka-kolo.pl,
 •  zwycięskie prace opublikowane zostaną na stronach internetowych Organizatorów oraz blogu SKO SOSW w Kole www.szkolneblogi.pl/blogi/sosw-kolo
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.
 • Kontakt:  Anna Pietruszka, tel. 63 21 78 005, filiadladzieci@biblioteka-kolo.pl

 

Klauzula do uczestników imprezy (PDF, 263 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby dorosłej (PDF, 243 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (PDF, 243 KB)

 

53
Dodaj Komentarz
 • 4
 • 1
 • 11
Komentarze
 • Nulka
  Nulka
  46.205.xxx.xxx
  2021-09-27 20:20 | Temat: x
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiamy z klasą 5b

 • AgaL
  AgaL
  79.163.xxx.xxx
  2021-09-27 19:46 | Temat: x
  ODPOWIEDZ

  🙂 udanego tygodnia

 • Nikosia01
  Nikosia01
  77.253.xxx.xxx
  2021-09-26 13:08 | Temat: sp2
  ODPOWIEDZ

  życzę miłego dnia :)

 • Nikosia01
  Nikosia01
  77.253.xxx.xxx
 • Nikosia01
  Nikosia01
  77.253.xxx.xxx
  2021-09-26 13:07 | Temat: sp2
  ODPOWIEDZ

  pozdrawiam wszystkich cieplutko :)

 • Kolanka
  Kolanka
  185.124.xxx.xxx
  2021-09-26 09:18 | Temat: sp2
  ODPOWIEDZ

  Witam i pozdrawiam:)

 • Klasa 3 p. Agnieszki F.
  Klasa 3 p. Agnieszki F.
  83.8.xxx.xxx
 • Klasa 3 p. Agnieszki F.
  Klasa 3 p. Agnieszki F.
  83.8.xxx.xxx
  2021-09-26 09:00 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  Dzień dobry. Miłego dnia🙂

 • AgaL
  AgaL
  79.163.xxx.xxx
  2021-09-26 08:30 | Temat: x
  ODPOWIEDZ

  🌷 Poranne pozdrowienia

 • Klasa 3 p. Agnieszki F.
  Klasa 3 p. Agnieszki F.
  83.8.xxx.xxx
  2021-09-25 22:32 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  Czekamy na kolejne newsy z SKO🙂

 • Klasa 3 p. Agniwszki F.
  Klasa 3 p. Agniwszki F.
  83.8.xxx.xxx
 • Klasa 3 p. Agnieszki F.
  Klasa 3 p. Agnieszki F.
  83.8.xxx.xxx
  2021-09-25 22:30 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  Klikamy i czytamy

 • Klasa 3 p. Agnieszki F.
  Klasa 3 p. Agnieszki F.
  83.8.xxx.xxx
  2021-09-25 22:29 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiamys

 • Klasa 3 p. Agnieszki F.
  Klasa 3 p. Agnieszki F.
  83.8.xxx.xxx
  2021-09-25 22:28 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  Miłej nocki

 • Klasa 3 p. Agnieszki F.
  Klasa 3 p. Agnieszki F.
  83.8.xxx.xxx
 • Klasa 3 p. Agnieszki F.
  Klasa 3 p. Agnieszki F.
  83.8.xxx.xxx
 • AgaL
  AgaL
  79.163.xxx.xxx
  2021-09-25 16:20 | Temat: x
  ODPOWIEDZ

  💋Miłego ciepłego dnia💋

 • AgaL
  AgaL
  79.163.xxx.xxx
  2021-09-25 12:30 | Temat: x
  ODPOWIEDZ

  😴 Miłego dnia 😴

 • Nikosia01
  Nikosia01
  77.253.xxx.xxx
  2021-09-25 09:40 | Temat: sp2
  ODPOWIEDZ

  pozdrawiam wszystkich :)

 • Nikosia01
  Nikosia01
  77.253.xxx.xxx
  2021-09-24 15:25 | Temat: sp2
  ODPOWIEDZ

  pozdrawiam cieplutko :)

 • Kolanka
  Kolanka
  185.124.xxx.xxx
  2021-09-24 15:46 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  Witam i pozdrawia:)

 • Nikosia01
  Nikosia01
  77.253.xxx.xxx
  2021-09-24 15:13 | Temat: Sp2
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiam

 • Jola
  Jola
  185.124.xxx.xxx
  2021-09-24 13:20 | Temat: sp2
  ODPOWIEDZ

  29 głosik od nas dla WAS:)

 • klasa pdp pani Anety
  klasa pdp pani Anety
  92.55.xxx.xxx
  2021-09-24 12:45 | Temat: jesień
  ODPOWIEDZ

  Jestem jesień
  Jestem jesień z pełnym koszem
  z pełnym koszem
  Dobre rzeczy wam przynoszę
  wam przynoszę.
  Jabłka, śliwki, gruszki bery, pomidory i selery,
  pomidory i selery.

  Przyszła jesień do gosposi
  do gosposi.
  Czy gosposia o coś prosi,
  o cos prosi.
  Mam kapustę do kwaszenia,
  dobre grzyby do suszenia, dobre grzyby do suszenia.

  Idzie jesień z wielkim koszem,
  z wielkim koszem.
  Zajadajcie! Bardzo proszę! Bardzo proszę!
  Ludzie biorą te podarki i chowają do spiżarki
  i chowają do spiżarki.
  Maria Terlikowska

 • Kolanka
  Kolanka
  46.238.xxx.xxx
  2021-09-24 09:01 | Temat: sp2
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiam cieplutko:)

 • AgaS
  AgaS
  92.55.xxx.xxx
  2021-09-23 21:37 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  🌟🌜Dobrej nocki i kolorowych snów 🌛🌟

 • sp2wszprotawie
  sp2wszprotawie
  194.88.xxx.xxx
  2021-09-23 19:40 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Dobrego wieczoru i spokojnej nocki:) Pozdrawiamy Was z głosikiem sympatii:)

 • Wojtek
  Wojtek
  188.146.xxx.xxx
  2021-09-23 18:27 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  😁Klikam i pozdrawiam 👍

 • renols
  renols
  79.186.xxx.xxx
  2021-09-23 17:23 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  _____________♣
  ___________♣_♣
  _______...•♥.,.•
  ______.`.♥•.,(¯`•´¯)
  _______...(¯`•´¯)♥•´
  _________...•♥.,.• 
  ____▓██████████████▓
  ____█▓۞▓۞▓۞▓۞▓۞▓█
  ____█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████
  ____█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ __██
  ____█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████
  _____█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
  ______█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
  ________█▓▓▓▓▓▓▓▓█
  _▓███████████████████▓
  ____▓██████████████▓
  Herbatka z cytrynką na zimne popołudnie:)
  ...❀ڿ-ڿڰۣ-❀ڿڰۣ-❀ڿڰۣ-❀ڿڰۣ...
  Bardzo serdecznie pozdrawiam
  i życzę miłego odpoczynku:)

 • SylwkaskoOrzysz
  SylwkaskoOrzysz
  176.109.xxx.xxx
  2021-09-23 16:27 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  Ciekawy konkurs. Pozdrawiamy i głosik nr 15 zostawiamy.

 • Klasa 3 p. Agnieszki F.
  Klasa 3 p. Agnieszki F.
  83.8.xxx.xxx
  2021-09-23 15:10 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiamy

 • Klasa 3 z p. Agnieszką F.
  Klasa 3 z p. Agnieszką F.
  83.8.xxx.xxx
  2021-09-23 15:09 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  Działamy💪

 • wojkowice
  wojkowice
  188.191.xxx.xxx
  2021-09-23 11:58 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  ৡৣ❤️ৡৣ  MIŁEGO
    ,ৡৣ❤️ৡৣ DNIA
  ڰۣڿ•✿ ڰۣڿ•✿ ৡৣ❤️ৡৣ
         ৡৣ❤️ৡৣ ŻYCZĘ 

 • klasa pdp pani Anety
  klasa pdp pani Anety
  92.55.xxx.xxx
  2021-09-23 11:51 | Temat: jesień
  ODPOWIEDZ

  Jesień
  Szumiał las, śpiewał las,
  gubił złote liście,
  świeciło się jasne słonko
  chłodno a złociście...

  Rano mgła w polu szła,
  wiatr ją rwał i ziębił:
  opadały ciężkie grona
  kalin i jarzębin...

  Każdy zmierzch moczył deszcz,
  płakał, drżał na szybkach...
  I tak ładnie mówił tatuś:
  - Jesień gra na skrzypkach...
  Józef Czechowicz

 • klasa pdp pani Anety
  klasa pdp pani Anety
  92.55.xxx.xxx
  2021-09-23 11:49 | Temat: jesień
  ODPOWIEDZ

  Jesień
  Bure chmury w dal płyną
  nad doliną, niziną...
  Rankiem słońce na wrzosie
  w brylantowej lśni rosie.

  koniec skwarów i lata,
  przyszła jesień bogata,
  zaorane już pole,
  dzieci uczą się w szkole.

  Idą co dzień z książkami
  ścieżynami, dróżkami...
  A jabłonka za płotem,
  spójrzcie, jabłka ma złote
  gałązkami się kłania,
  wola Florka i Frania
  i tak szumi jej listek:
  "Spróbuj ,jabłko soczyste"
  Czesław Janczarski

 • klasa pdp pani Anety
  klasa pdp pani Anety
  92.55.xxx.xxx
  2021-09-23 11:49 | Temat: jesień
  ODPOWIEDZ

  Listopad
  Wyszedł sobie do ogrodu
  stary, siwy pan Listopad.
  Grube palto wdział od chłodu
  i kalosze ma na stopach.

  Deszcz zacina, wiatr dokucza,
  pustka, smutek dziś w ogrodzie.
  Pan Listopad cicho mruczy
  "Nic nie szkodzi, nic nie szkodzi".

  Po listowiu kroczy sypkim
  na ławeczce sobie siada:
  "Chłód i zimno, mam dziś chrypkę.
  Trudna rada! Trudna rada!"
  Wanda Grodzieńska

 • klasa pdp pani Anety
  klasa pdp pani Anety
  92.55.xxx.xxx
  2021-09-23 11:48 | Temat: jesień
  ODPOWIEDZ

  Dzikie gęsi
  Idą chłody, idą słoty jesienne.
  Dzionki krótkie, noce długie i ciemne.
  Idą słoty, idą psoty i głody
  zziębnie rola, zziębną lasy i wody.

  Oj, już pora, oj pora
  Odlatywać dzikim gęsiom z jeziora.
  Hej, wy gąski, dzikie gąski żałosne,
  a powróćcie do nas tutaj na wiosnę.
  Ewa Szelburg-Zarembina

 • klasa pdp pani Anety
  klasa pdp pani Anety
  92.55.xxx.xxx
  2021-09-23 11:48 | Temat: jesień
  ODPOWIEDZ

  Jesień na wsi
  Świeci dobre słoneczko
  nad drewniana, nad chatką,.
  wietrzyk goni nad rzeczką
  wesołe babie lato.

  Pachną dymy na łąkach,
  płyną z wiatrem obłoki,.
  jesień polem się błąka,
  maluje wierzby, głogi.

  Czasem plucha się skrada,
  ma parasol dziurawy.
  Lubi siadać na kwiatach,
  w pióreczka dmucha trawy.
  Anna Przemyska

 • klasa pdp pani Anety
  klasa pdp pani Anety
  92.55.xxx.xxx
  2021-09-23 11:48 | Temat: jesień
  ODPOWIEDZ

  Pani Jesień
  Przeszedł sobie dawno
  śliczny, złoty wrzesień...
  Teraz nam październik
  Dała pani jesień...

  Słono takie śpiące,
  coraz później wstaje,
  Ptaszki odlatują,
  hen, w dalekie kraje.

  W cieniu, pod drzewami
  cicho śpią kasztany,
  każdy błyszczy pięknie,
  niby malowany.

  Lecą liście z drzewa
  różnokolorowe,
  te są żółto – złote,
  a tamte – brązowe.

  Jeszcze niby ciepło,
  słonko świeci, grzeje...
  aż tu nagle skądejś
  wichrzysko zawieje.

  Chmur wielkich deszczowych
  nazbiera, napędzi...
  tak się pan listopad
  nauwija wszędzie.
  Zofia Dąbrowska

 • klasa pdp pani Anety
  klasa pdp pani Anety
  92.55.xxx.xxx
  2021-09-23 11:47 | Temat: jesień
  ODPOWIEDZ

  Jesienią
  Jesienią, jesienią
  sady się rumienią:
  czerwone jabłuszka
  pomiędzy zielenią.
  Czerwone jabłuszka,
  złociste gruszeczki,
  świecą się jak gwiazdy
  pomiędzy listeczki.
  - Pójdę ja się, pójdę
  pokłonić jabłoni,
  może mi jabłuszko
  w czapeczkę uroni!
  - Pójdę ja do gruszy,
  nastawię fartuszka,
  może w niego spadnie
  jaka śliczna gruszka!
  Jesienią, jesienią
  sady się rumienią;
  czerwone jabłuszka
  pomiędzy zielenią.
  Konopnicka Maria

 • klasa pdp pani Anety
  klasa pdp pani Anety
  92.55.xxx.xxx
  2021-09-23 11:46 | Temat: jesień
  ODPOWIEDZ

  Jesienny pociąg
  Stoi pociąg na peronie -
  żółte liście ma w wagonie
  i kasztany, i żołędzie-
  dokąd z nimi jechać będzie?

  Rusza pociąg sapiąc głośno.
  Już w przedziałach grzyby rosną,
  a na półce, wśród bagaży,
  leży sobie bukiet z jarzyn.

  Pędzi pociąg lasem, polem
  pod ogromnym parasolem.
  Zamiast kół kalosze ma,
  za oknami deszcz mu gra.

  O, zatrzymał się na chwilę!
  Ktoś w wagonie drzwi uchylił
  potoczył w naszą stronę
  jabłko duże i czerwone.
  Dorota Gellner

 • klasa pdp pani Anety
  klasa pdp pani Anety
  92.55.xxx.xxx
  2021-09-23 11:46 | Temat: jesień
  ODPOWIEDZ

  Stary zegar od pradziada
  Wicher wieje, deszcz zacina,
  jesień, jesień już!
  Świerka świerszczyk zza komina,
  naszej chatki stróż.
  Świerka świerszczyk co wieczora
  i nagania nas:
  - Spać już, dzieci, spać już pora,
  wielki na was czas!
  - Mój świerszczyku, bądźże cicho,
  nie dokuczaj nam...
  To uparte jakieś licho,
  śpijże sobie sam!
  A my komin obsiądziemy
  dokolutka wnet,
  Słuchać będziem tego dziadka,
  co był w świecie – het!
  Siwy dziadek wiąże sieci,
  prawi nam – aż strach!
  Aż tu wicher wskroś zamieci
  bije o nasz dach!
  Dziadek dziwy przypomina,
  prędko płynie czas;
  Próżno świerszczyk zza komina
  do snu woła nas!
  Konopnicka Maria

 • klasa pdp pani Anety
  klasa pdp pani Anety
  92.55.xxx.xxx
  2021-09-23 11:45 | Temat: jesień
  ODPOWIEDZ

  Hafciarka jesienna
  Tu – złoty liść. Tam rudy blask
  i srebrny mech na śliwie.
  Otwieraj oczy i patrz! Patrz!
  Barwami cię zadziwię.

  W złotym szeleście stoi klon
  i szumi jak muzyka.
  A złoto, poszum czyjeż są?
  Toć pana Października.
  Hanna Januszewska

 • klasa pdp pani Anety
  klasa pdp pani Anety
  92.55.xxx.xxx
  2021-09-23 11:45 | Temat: jesień
  ODPOWIEDZ

  Jeż
  Krótkie nóżki, długi ryjek,
  ostre kolce ciało kryją.
  Ach, cóż to za groźny zwierz?
  To jest jeż, malutki jeż.
  Węszy noskiem w lewo, w prawo,
  to pod listkiem, to pod trawą,
  gdzie się kryje dobry łup.
  Drepcze mały jeż – tup, tup.
  Drepcze poprzez lasu gąszcze,
  łapie myszy, węże, chrząszcze...
  Gdy zimowe przyjdą dni,
  zagrzebany w liściach śpi.
  Hanna Zdzitowiecka

 • klasa pdp pani Anety
  klasa pdp pani Anety
  92.55.xxx.xxx
  2021-09-23 11:44 | Temat: jesień
  ODPOWIEDZ

  Październik
  Październik chodził drogą
  w wyrudziałym kaftanie,
  drzewom włosy malował
  jesiennymi farbami.

  Dobierał im kolory
  odpowiednio twarzowe
  jaskrawo-żółte klonom
  osikom - malinowe.

  Wystroił je paradnie
  ale w tym cały kłopot,
  że im wkrótce rozkradnie
  wszystkie barwy listopad.
  Apolinary Nosalski

 • klasa pdp pani Anety
  klasa pdp pani Anety
  92.55.xxx.xxx
  2021-09-23 11:43 | Temat: jesień
  ODPOWIEDZ

  Jesienne liście
  Z tym jesiennym wiatrem
  tańczą sobie liście,
  tańczą sobie tańczą
  czerwone złociście.

  Z tym jesiennym wiatrem
  odtańczą daleko,
  i nie skończą tańczyć,
  aż za siódmą rzeką.

  Aż za siódmą rzeką,
  Aż za siódma górą,
  Aż je śnieg przykryje
  Grubą, białą chmurą
  Ewa Szelburg-Zarembina

 • klasa pdp pani Anety
  klasa pdp pani Anety
  92.55.xxx.xxx
  2021-09-23 11:43 | Temat: jesień
  ODPOWIEDZ

  Kapuśniaczek
  Jak wesoły milion drobnych wilgnych muszek,
  jakby z worków szarych mokry, mżący maczek,
  sypie się i skacze dżdżu wodnisty puszek,
  rośny pył jesienny, siwy kapuśniaczek.

  Słabe to, maleńkie, ledwo samo kropi,
  nawet w blachy bębnić nie potrafi jeszcze,
  ot, młodziutki deszczyk, fruwające kropki,
  co by strasznie chciały być dorosłym deszczem.

  Chciałyby ulewą lunąć w gromkiej burzy,
  miasto siec na ukos chlustającą chłostą,
  w rynnach się rozpluskać, rozlać się w kałuży,
  szyby dziobać łzawą i zawiłą ospą...

  Tak to sobie marzy kapanina biedna,
  sił ostatkiem pusząc się w ostatnim deszczu...
  Lecz cóż? Spójrz: na drucie jeździ kropla jedna,
  już ją wróbel strząsnął. Już po całym deszczu.
  Julian Tuwim

 • heniawisniewska
  heniawisniewska
  83.242.xxx.xxx
  2021-09-23 11:22 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  Jadą cieplutkie pozdrowienia z Białej Panieńskiej
  dla blogowych przyjaciół:-) ❤️
  ─────▄▌█▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▌
  ──▄▄██▌█ ║▌'Pozdrawiam…║▌
  ▄▄▌▐██▌█ ║▌║serdeczne.║▌║▌
  ██████▌█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▌
  ▀●▀▀▀▀▀▀●●▀▀▀▀▀●●▀▀ ❤️❤️❤️

 • wojkowice
  wojkowice
  95.215.xxx.xxx
  2021-09-22 22:10 | Temat: Sowia Góra
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiamy i głosik zostawiamy ❤️
  Sowia Góra Wojkowice 😃

 • AgaS
  AgaS
  92.55.xxx.xxx
  2021-09-22 21:50 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  🌟🌜Dobrej nocki i kolorowych snów 🌛🌟

 • sp2wszprotawie
  sp2wszprotawie
  194.88.xxx.xxx
  2021-09-22 21:40 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiamy Was z głosikiem sympatii nr 5. Spokojnej nocki:)

 • sptereszewo
  sptereszewo
  109.196.xxx.xxx
  2021-09-22 21:40 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Świetny konkurs.
  Serdecznie pozdrawiamy i głosik 4 na wpisie zostawiamy.

 • Natolin
  Natolin
  79.184.xxx.xxx
  2021-09-22 21:32 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiamy. Dziękujemy za odwiedziny.