11.06.2013

Pierwsze pożegnanie

 1. Przyszedł czas na pierwsze pożegnania

  Z grona społeczności członków Szkolnej Kasy Oszczędności działającej                   w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu musieliśmy się rozstać z pierwszymi osobami, które ukończyły 13 rok życia.

  Trzynaście lat to zgodnie z obowiązującym w Polsce kodeksem cywilnym wiek dający dziecku ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Owa ograniczona zdolność przejawia się w tym, że za zgodą rodzica dziecko może już zawierać umowy, na przykład założyć własne konto w banku.

  Prawo bankowe nie precyzuje jednak, jaki jest minimalny wiek uprawniający do posiadania własnego rachunku – może je więc posiadać nawet pięciolatek.

  Ale dopiero od 13 roku życia dziecko może swobodnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku oraz posiadać kartę do rachunku.

Dziękujemy Ewie i Michałowi za współpracę i życzymy dalszych sukcesów

w oszczędzaniu w PKO Banku Polskim.

"Tak niedawno żeśmy się spotkali 
a już pożegnania nadszedł czas
tyleśmy ze sobą przeżywali
a dziś już wspomnienia łącza nas"

50
Dodaj Komentarz
 • 5
 • 12
 • 3
Komentarze