05.01.2023

Bezpieczne zabawy zimowe z Żyrafką Lokatką

konkurs ogólnopolski

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Tereszewo zarasza 

do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym 

„Bezpieczne zabawy zimowe z żyrafką Lokatką”

Cele konkursu:

-promowanie i rozpowszechnianie działalności Szkolnych Kas Oszczędności

- rozwijanie uzdolnień plastycznych

- utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych

Warunki uczestnictwa:

- W konkursie mogą brać udział uczniowie kl.1-6 z całej Polski ze szkół, w których działa SKO.

- Technika wykonania pracy dowolna (bez materiałów sypkich)

- Format: A4

- Każda praca musi być podpisana: imię i nazwisko, klasa, nazwa i adres szkoły

- Prace przechodzą na własność organizatora

- Prace konkursowe należy przesłać na adres organizatora do 20 stycznia 2023 roku 

(liczy się data stempla pocztowego)

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

Tereszewo 9A

img

Podsumowanie

- oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora

- prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach : klasy 1-3 i klasy 4-6

- laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe,

które zostaną przesłane pocztą na adresy szkół

- lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na blogu SKO organizatora

- biorąc udział w konkursie akceptujemy jego regulamin.

źródło: https://www.szkolneblogi.pl/blogi/szkola-podstawowa-im-kawalerow-orderu-usmiechu-w-tereszewie/zapraszamy-do-udzialu-w-ogolnopolskim-konkursie/

48
Dodaj Komentarz
  • 0
  • 9
  • 5
Komentarze