17.03.2018

Warsztaty ekologiczne

Na kolejnych, cyklicznie organizowanych przez Regionalne Centrum Edukacji

Ekologicznej w Lubaniu zajęciach, w dniu 6 marca br., uczestniczyli uczniowie

kl. III b z SP2.

Warsz­taty eko­lo­giczne prze­bie­gały pod hasłem: „Kolo­rowe jajka – czyli o tym,

kiedy kury są szczę­śliwe”. Na zaję­ciach dzieci dowie­działy się, jak wygląda hodowla

kur, jakie jajka należy kupo­wać oraz co ozna­czają cyfrowe sym­bole kodu

wid­nie­ją­cego na każ­dym z nich. Naj­waż­niej­sza jest pierw­sza cyfra, która ozna­cza

spo­sób utrzy­my­wa­nia nio­sek (metody chowu):

0 – chów eko­lo­giczny – kura ma moż­li­wość prze­bywania na świe­żym powie­trzu

w wol­nym wybiegu i jeść eko­lo­giczną karmę. Zaspo­kaja swoje natu­ralne potrzeby.

1 – chów w wol­nym wybiegu, kura może zaspo­ka­jać swoje natu­ralne potrzeby,

prze­bywa na świe­żym powie­trzu.

2 – chów ściół­kowy – kura nie ma dostępu do świe­żego powie­trza, prze­bywa

w kur­niku, ale może się swo­bod­nie poru­szać. Ptaki mają do dys­po­zy­cji grzędy

i gniazda do zno­sze­nia jaj.

3 – chów klat­kowy – kura całe życie spę­dza w klatce i nie może zaspo­ka­jać swo­ich

natu­ral­nych potrzeb.

Kolejne ele­menty kodu to: kraj pocho­dze­nia oraz numer iden­ty­fi­ka­cji

wete­ry­na­ryj­nej, czyli numer fermy.

W dru­giej czę­ści zajęć ucznio­wie wła­sno­ręcz­nie wykle­jali sty­ro­pia­nowe jajka,

z któ­rych powstały kolo­rowe i wspa­niałe deko­ra­cje wiel­ka­nocne. Na zakoń­cze­nie

zajęć, pani Agnieszka Wierz­bicka, poka­zała wzo­rowo wyko­nane budki lęgowe

tego­rocz­nej edy­cji kon­kursu. Wśród nich zna­la­zła się praca naszej uczen­nicy

Julii Bodzenty, która speł­niła wszyst­kie oma­wiane kry­te­ria kon­kur­sowe.

Ser­deczne podzię­ko­wa­nia dla pań Agnieszki Wierz­bic­kiej i Agnieszki Łasicy,

 za cie­kawą i poucza­jąca lek­cję eko­lo­gii.

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

 

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

 

Multimedia

Multimedia

 

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

 

 

 

21
Dodaj Komentarz
 • 3
 • 2
 • 4
Komentarze
 • PSPCelestynow
  PSPCelestynow
  83.6.xxx.xxx
  2018-03-23 13:51 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  Tak wiosennie i świątecznie:)
  Pozdrawiam.
  "Zośka"

 • krsoj
  krsoj
  92.55.xxx.xxx
  2018-03-23 10:34 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  Wiosenne pozdrowienia i życzenia super słonecznego weekendu przesyłamy z Koła:)

 • ZSBratian
  ZSBratian
  77.87.xxx.xxx
  2018-03-21 06:51 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  Biegniemy do Was z pozdrowieniami w Pierwszy Dzień Wiosny!!!

 • Kangurzyca
  Kangurzyca
  83.26.xxx.xxx
  2018-03-21 06:38 | Temat: SP KRZYSZKOWICE
  ODPOWIEDZ

  █▀▀▀▀▀▀████▀▀▀▀▀▀▀█
  ░░░░░░ ░ ▐█
  █░▄░█▌ █ ▐█▐█▀▀█▌▐█▄█▀█
  █░█░█▌ █ ▐█▐█░░█▌▐█░█░█
  █░█░█▌ █ ▐█▐█▀▀█▌▐█░█░█
  ▀██▄█▌ █
  _____ ❤ ° ___
     ¯¯¯¯¯¯❤ °¯¯¯  
  ░█▀█░▄█░█▄█▌█▀▌█▀█ ▀█ ▐▀ █▀
  ░▄█▀░░█░█▐▌▌█▄▌██▀ ▄▀ ▐▀ █░
  ░█▄█░░█░█▐▌▌█░▌█▐▄ █▄ ▐▄ █▄

    ƤἿЄƦƜSȤὛ ƉȤἿЄŃ ƜἿƠSƝὛ

  __________________¶¶¶¶.
  ______________¶¶¶¶¶§§¶¶.
  __________¶¶§¶§§§¶¶§§§¶¶.
  ________ ¶¶§§§¶§§§¶¶§§§§¶
  ________¶§§¶¶¶¶¶¶§¶§§§§§¶
  _____¶¶¶¶§¶¶§§§§¶¶¶§§§§§¶
  ____¶§§§§§¶§§§§§§¶¶§§§§§¶__ ¶
  _____¶§§§§¶§§§§§§§¶§§§§¶¶__¶¶
  ___¶¶§¶¶¶¶§¶§§§§§§¶¶§§¶¶___¶¶
  __¶§§§§§§§§§¶¶§§§§§¶§§¶¶__¶¶§
  __¶§§§§§§§§§§§¶¶§§§¶§¶¶_ ¶¶¶§
  ___¶§§§§§§§§§§§¶¶§¶§¶¶__¶¶¶§
  _____¶¶§§§§§§§§§§§¶§¶__¶¶¶§__¶
  §¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶§§¶¶_¶¶¶¶§_¶¶
  __§§¶¶¶¶¶________¶¶¶¶_¶¶¶§_¶¶§
  ______¶¶¶¶¶_§¶¶___¶¶¶ ¶¶¶§_¶¶§
  _________§¶¶¶_§¶¶_ ¶¶¶'¶¶¶§ ¶¶§
  ___________¶¶¶¶_§¶_¶¶'¶¶¶§'¶¶§"
  _____________§¶¶¶'§¶ ¶'¶¶¶§'¶¶§
  ______________§¶¶¶§'¶¶'¶¶§'¶¶§
  ________________¶¶¶¶§¶¶§'¶¶§
  _________________¶¶¶¶¶¶¶'¶§
  __________________§¶¶¶¶§'¶
  ___________________ ¶¶¶¶'§
  ____________________ ¶¶¶'§

 • ZSPKorfantowZyrafki
  ZSPKorfantowZyrafki
  78.8.xxx.xxx
  2018-03-20 22:19 | Temat: Ekologia
  ODPOWIEDZ

  ღ♥¸¸.•°ღ♥¸¸.•°ღ♥¸¸.•°ღ♥
  *'—*•. CUDOWNEGO….( ……. .•*,•*
  ...*•-•* ..) PIERWSZEGO DNIA WIOSNY. .•*,•*
  ……. .•* UŚMIECHU ….( ……. .•*,•*
  .•* ...•*——*•. I SŁONKA.•* ...•*——*•.
  ….( ……. .•*,•* ŻYCZĄ ŻYRAFKI.•* ... .•*
  •°ღ♥¸¸.•°ღ♥¸¸.•°ღ♥ Z KORFANTOWA.•°ღ♥¸

 • 82.139.xxx.xxx
  2018-03-20 20:59 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  😁😂😂😃😄😅Dużo, dużo szczęścia życzymy wszystkim!!!!😁😂😂😃😄
  Dziękujemy za odwiedziny i pozdrawiamy.

 • sptereszewo
  sptereszewo
  109.196.xxx.xxx
  2018-03-20 19:24 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Serdecznie pozdrawiam i głosik 5 na wpisie zostawiam.

 • SKOSiecieborzyce
  SKOSiecieborzyce
  91.216.xxx.xxx
  2018-03-20 19:03 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiamy. Życzymy miłego wieczoru!!!

 • Kangurzyca
  Kangurzyca
  83.26.xxx.xxx
  2018-03-20 17:17 | Temat: SP KRZYSZKOWICE
  ODPOWIEDZ

  _____________▒▒▒▒ SERDECZNIE
  ___________▒▒░░░▒
  ___________▒▒░░░░▒ POZDRAWIAM
  ____________▒▒░░░▒
  ___▒▒▒▒_____⬛░⬛
  __▒░░░░▒____⬛⬛___ ▒▒▒▒
  __▒░░░░▒▒____⬛__▒▒░░░░▒
  __▒░░░░▒▒____⬛_▒░░░░▒▒
  ___⬛░⬛_____⬛⬛░░░▒▒
  ____⬛⬛______⬛⬛▒▒▒
  _____.⬛_______⬛
  ______⬛______⬛
  __▒▒▒▒_____. ⬛__ _▒▒▒▒
  _▒▒░░░▒____⬛__▒░░░░▒
  _▒░░░░░___ ⬛__▒░░░▒▒
  __⬛░░⬛___ ⬛ ⬛⬛░▒▒
  ___⬛⬛____⬛⬛
  _____⬛_⬛⬛⬛
  ____⬛⬛⬛___▒▒▒▒
  ______⬛⬛__▒▒░░░▒
  ________⬛_▒░░░▒▒
  ________⬛_⬛▒▒
  ___███__⬛⬛
  _██⬜██ ⬛
  ██⬜⬜███ █████
  _██⬜⬜██⬜⬜⬜█
  ____███▓██⬜⬜⬜█
  __█⬜█▓ ▓█⬜████
  _█⬜█▓ ▓▓█⬜█
  █⬜_▓___▓__⬜█

 • renols
  renols
  83.8.xxx.xxx
  2018-03-20 16:31 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  _________(¯:::¯)
  _________(¯':♥ّۣۜ♥'¯)__(¯:::¯)
  __________(_::_)__ (¯':♥ّۣۜ♥'¯)
  __(¯:::¯)_____║____ (_::_)
  _(¯':♥ّۣۜ♥'¯) ____║_____║
  __(_::_)______║____ ║
  ____ ║___(¯:::¯)___(¯:::¯)
  __&__║_(¯':♥ّۣۜ♥'¯)__(¯':♥ّۣۜ♥'¯)_&
  __&&_ ║__(_::_)____(_::_)_&&
  __&&&_║_____║____║___&&&
  __&&&(¯:::¯)__║_(¯:::¯)_&&&&
  __&&(¯':♥ّۣۜ♥'¯)_║(¯':♥ّۣۜ♥'¯)_&&&&
  __&&&(_::_)__║_(_::_)_&&&&
  ___&&&&&_\\_║___║_&&&&&
  ________\\ :":":":":":":":"/_____
  Pozdrawiam i życzę miłego popołudnia:)

 • SKOwStarejNiedzialce
  SKOwStarejNiedzialce
  217.99.xxx.xxx
  2018-03-20 06:32 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Życzymy miłego dnia:)
  Pozdrawiamy cieplutko:)

 • krsoj
  krsoj
  92.55.xxx.xxx
  2018-03-19 23:14 | Temat: SKO:)
  ODPOWIEDZ

  Przesyłamy wieczorne pozdrowienia i wielkie podziękowania za super komentarze i odwiedziny :))))

 • spnr7
  spnr7
  83.30.xxx.xxx
  2018-03-19 23:09 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ


  _____________☆★☆
  ____________☆★ ★☆
  __☆_☆_☆_☆_★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆☆
  ____☆★ ★ ★ _____ ★ ★ ★☆
  _____☆★ ★ __,,★,,,__★ ★☆
  _______☆★ _( ◡␣◡) __ ★☆
  _____☆★ ★_ (")..(") __★ ★☆
  ____☆★ ★ ★ ______ ★ ★ ★☆
  __☆_☆_☆_☆_★ ★ ☆ ☆_☆_☆☆
  ____________☆★ ★☆ Wieczorkiem pozdrawiam
  _____________☆★☆ i głosiki zostawiam ;-)
  ______________ ☆

 • spilowa
  spilowa
  195.117.xxx.xxx
  2018-03-19 20:47 | Temat: ...
  ODPOWIEDZ

  ★...★...★...★ ...★ *…
  ˛ *__Π ___*。* ˚ * ˚* ˚
  */______/~\˛ ˚ * ˚ * ˚
  |田田 |門| ˚ * ˚ * ˚
  **............**.......**.......
  Na chwilę wpadam i pozdrowienia zostawiam
  ✬⋰✬⋰✬⋰✬⋰✬⋰✬⋰✬⋰✬⋰✬⋰✬⋰✬🎇DOBRANOC:))

 • renols
  renols
  83.8.xxx.xxx
  2018-03-19 20:31 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  D̲̅][̲̅O̲̅][̲̅B̲̅][̲̅R̲̅][̲̅Y̲̅] [̲̅W̲̅][̲̅I̲̅][̲̅E̲̅][̲̅C̲̅][̲̅Z̲̅][̲̅Ó̲̅][̲̅R̲̅]
  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
  (¸.•*(¸.•*´¨¨¨¨`*•.¸)*•.¸)
  *.*.**..**. *.*.**. .**.**.*. ´*.*.*.**.
  *.**.*.*.**..**.*.** *.*.**.*
  ´´´, •♥♪♥♪♥♪♥♪♥♪♥♥♪♥♪♥♥♪♥
  ´´´¢ /Λ\\\\\\\\\\\\\♥♪♥♥♪♥♥♥♪♥
  ´´¢ /.....\\\\\\\\\\\\\\♥♪♥♪♥♥♥♪♥♪♥
  ´¢ / ๑۩ ๑_\\\\\\\\\\\\\\♥♪♥♪♥♥♪♥
  ¢/¨๑۩۞۩๑_\\\\\\\\\\\\\\\\´♪♥♪♥♥♪♥
  ¨▓¨.♪♥♥♪.▓♥♪♥♪♥♪♥♪♥•|||||||||||
  ¨▓¨.♪♥♥♪.▓¨[][][]¨¨[][][][]||| |||||||
  ¨▓¨.♪♥♥♪.▓¨[][][]¨¨[][][][]||| |||||||
  ¨▓¨.♪♥♥♪.▓•••••••••••••••••••••
  ¨♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
  Pozdrawiam ciepło w mroźny wieczór:)
  ★**☆★**☆★**☆★**☆★**☆
  ★**☆★**☆★**☆★**☆★**☆ 

 • sp17rzeszow
  sp17rzeszow
  83.31.xxx.xxx
  2018-03-19 19:58 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiam wieczorkiem cieplutko, choć za oknem mrożnio. Dzięki wielkie za odwiedziny i miłe komentarze :)))))

 • sptereszewo
  sptereszewo
  109.196.xxx.xxx
  2018-03-19 17:22 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Ciekawe warsztaty.
  Pozdrawiam

 • SP31
  SP31
  31.179.xxx.xxx
  2018-03-19 11:01 | Temat: :))
  ODPOWIEDZ

  Mimo zimowej aury, albo tym bardziej :) pozdrawiamy cieplutko. Dobrego tygodnia!

 • SKOSiecieborzyce
  SKOSiecieborzyce
  193.0.xxx.xxx
  2018-03-18 14:04 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  ❀ 🌞❀ڿڰۣڿ ڰۣڿ❀ 🌞❀ڿڰۣڿ ❀ 🌞❀
  miłej niedzieli
  ❀ 🌞❀ڿڰۣڿ ڰۣڿ❀ 🌞❀ڿڰۣڿ ❀ 🌞❀
  pozdrawiamy
  ❀ 🌞❀ڿڰۣڿ ڰۣڿ❀ 🌞❀ڿڰۣڿ ❀ 🌞❀

 • maria.kon
  maria.kon
  83.20.xxx.xxx
  2018-03-18 11:48 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  Życzymy cudownej niedzieli 🌻
  ║║.....🌻 ✿ 🌻.....
  ╬╬═══
  POZDRAWIAMY:)🌻
  SKO Wśród Dębów

 • Kangurzyca
  Kangurzyca
  83.26.xxx.xxx
  2018-03-18 07:32 | Temat: SP KRZYSZKOWICE
  ODPOWIEDZ

  ░░░░░ R A D O S N E J ░░░░░

  -█▀█▐▌█▀ █░█░█▌█░█▀ █▀█
  -█▄█▐▌█▄ ██▀░█▌█░█▄ ░░█
  -█░░▐▌█▄ █░█░█▐█░█▄ █▄█

  █▌█ █ █▀ █▀▄ █▀█ █ █▀ █░░ █
  █▌█ █ █▄ █░█ ▄▀░ █ █▄ █░░ █
  █▐█ █ █▄ █▄▀ █▄█ █ █▄ █▄█ █

  ■■■■■■■■■■⋰ இڿڰۣ-⋰■■■■■■■■■■