11.05.2019

SP2 na turnieju BRD

9 maja br., drużyna  naszej szkoły w składzie - Anna Ozga, Jana Wąs, Michał

Żonko i Paweł Strzelecki, opiekun Wanda Czarnota- uczestniczyła w powiatowych

eliminacjach turnieju bezpieczeństwa ruchu drogowego. Organizatorem zawodów

był Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu.

Celem turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz

poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci

i młodzieży szkolnej, w szczególności poprzez:

  1. Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
  2.  Propagowanie treści nauczania zawartych w podstawie programowej przedmiotów edukacyjnych.
  3. Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.
  4.  Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy  przedmedycznej.
  5.  Popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji sportu.                 
  6.  Inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu  drogowym.

 

Zawody organizowane w dwóch kategoriach wiekowych odbywały się pod czujnym

okiem funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu. Wszystkie drużyny

biorące udział w zawodach wykazały się dużą wiedzą, umiejętnościami

i zdolnościami, które są niezbędne każdemu uczestnikowi ruchu drogowego.