12.12.2018

„Jestem aniołem…”

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 przystąpiła do projektu „Jestem aniołem,

a Ty, jaką masz super moc?’.

 

Celem pro­jektu jest nauka odpo­wie­dzial­no­ści i aktyw­no­ści spo­łecz­nej

oraz zachę­ca­niemło­dych ludzi do pro­wa­dze­nia zdro­wego stylu życia.

Grupa doce­lowa to mło­dzież ucząca się w wieku 13–18 lat.

Pierw­szy etap dzia­łań kon­cen­tro­wał się na zachę­ce­niu mło­dzieży do napi­sa­nia

kar­tek i listów wspar­cia dla dzieci prze­by­wa­ją­cych na oddziale onko­lo­gicz­nym.

Nasze kolo­rowe kartki wspar­cia już zostały wysłane na adres fun­da­cji.

Zna­la­zły się w nich nie tylko życze­nia powrotu do zdro­wia. Ucz­nio­wie

napi­sali kilka słów o sobie, ale także wyka­zy­wali chęć utrzy­my­wa­nia

sta­łego kon­taktu z dziećmi.

Mamy nadzieję, że nasz nie­wielki gest wywoła uśmiech na twa­rzach małych

pacjen­tów i będzie wspar­ciem w trud­nym cza­sie walki z cho­robą.

8
Dodaj Komentarz
 • 24
 • 23
 • 15
Komentarze
 • sp17rzeszow
  sp17rzeszow
  83.31.xxx.xxx
  2018-12-13 21:45 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiamy wieczorkiem i dziękujemy za odwiedziny i miłe komentarze :)))

 • sp2wszprotawie
  sp2wszprotawie
  194.88.xxx.xxx
  2018-12-13 21:13 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiamy cieplutko ze Szprotawy:)

 • sptereszewo
  sptereszewo
  109.196.xxx.xxx
  2018-12-13 19:52 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiamy serdecznie.

 • Chichy
  Chichy
  83.20.xxx.xxx
  2018-12-13 13:32 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiamy serdecznie

 • SylwkaskoOrzysz
  SylwkaskoOrzysz
  188.146.xxx.xxx
  2018-12-13 07:12 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  Brawka dla WAS. Pozdrawiamy.

 • Natalia
  Natalia
  192.162.xxx.xxx
  2018-12-13 06:26 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiam zyczę wspaniałego dnia ☀️ ☀️ ڿڰۣ— 
  ║ڿڰۣ— 
  ║☀️ ڿڰۣ—☀️ ڿڰۣ— dla wszystkich blogujących

  ║☀️ ڿڰۣ— ☀️ ڿڰۣ— ║NATALIA-SKO JEDLICZE

  Ps.Głosiki sympatii na szczęście zostawiam

 • krsoj
  krsoj
  92.55.xxx.xxx
  2018-12-12 22:22 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

      ▄███████▄
  ▄██▄████/███████
  █░░██   █████████
  ▀███▀  ██▀ ░ ░ ░▀█
          █ ░ ▄███▄ ░ █ 
           ██████████
      ██████▒▒▒▒▒▒██████
        ██▒▒▒▄▒▒▒▄▒▒▒▒██
         ██▒▒▒▒▄▒▒▒▒▒██
        ██▒▒▒▒▄▄▄▒▒▒▒▒██
      ██████▒▒▒▒▒▒██████
              ██▒▒▒██
                ████
                  ██

   Choć za oknem już ciemno
   i nocka zapada
   My z pozdrowieniami
   do Was się zaglądamy
   I tak cichutko ile w naszej mocy,
   Życzymy Wam - Spokojnej Nocy :)
  ✿ڿڰۣ—
       MIŁEGO WIECZORU
      KOLOROWYCH SNÓW
        D O B R A N O C :)

 • sp2wszprotawie
  sp2wszprotawie
  194.88.xxx.xxx
  2018-12-12 22:00 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Piękne kartki i piękny cel:)

  ***********************
  Serdecznie pozdrawiamy.
  ************************
  Życzymy spokojnej nocki.
  *************************