21.12.2018

Hej kolęda, kolęda …

W Szkole Podstawowej nr 2 przygotowania do świąt widoczne są na każdym

kroku- choinka z prezentami, wymyślne dekoracje na drzwiach sal lekcyjnych,

a na przerwach rozlegający się dźwięk kolęd wykonywanych przez wszystkich

rozśpiewanych uczniów, którzy przy akompaniamencie pana Krzysztofa

Kucharczyka nastrajają każdego świątecznie.

Niech taka atmosfera bliskości, radości i przyjaźni towarzyszy wszystkim  w tych

szczególnych, nadchodzących dniach.