26.03.2018

Dzień Kobiet na wesoło

8 marca  odbyły się wybory SUPER DZIEWCZYNY 2018.

Kan­dy­datki musiały popi­sać się wie­dzą i umie­jęt­no­ściami z róż­nych dzie­dzin,

a także wyka­zać się kre­atyw­no­ścią. Rywa­li­za­cję oce­niało zacne jury w skła­dzie:

Kuba Woje­wódzki, Dawid Woliń­ski i Robert Lewan­dow­ski. Wszyst­kim udzie­lił się

dobry nastrój. Było wesoło, tanecz­nie i ener­ge­tycz­nie. Po takiej dawce emo­cji

nale­żało ogło­sić wer­dykt. Wśród klas młod­szych tytuł naj­sym­pa­tycz­niej­szej

uzy­skała Jana Wąs, nato­miast wśród klas star­szych – Wero­nika Gościk.

Dzię­ku­jemy wszyst­kim za miłą zabawę, a Klau­dii Solec­kiej za szcze­gólne

zaan­ga­żo­wa­nie w przy­go­to­wa­nie tego spo­tka­nia.

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

 

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

 

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4
Dodaj Komentarz
 • 3
 • 6
 • 2
Komentarze
 • 83.18.xxx.xxx
 • Chichy
  Chichy
  83.25.xxx.xxx
  2018-03-27 09:49 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  Serdecznie pozdrawiamy i życzymy miłego dnia.

 • SylwkaskoOrzysz
  SylwkaskoOrzysz
  37.7.xxx.xxx
  2018-03-27 07:23 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  Wspaniale świętowaliście.

  Witamy i zapraszamy do wysłuchania ,,Piosenki o SKO" z 1956 r. w nowej odsłonie zespołu ,,NEONUTKI" z Orzysza.

  https://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-sp-orzysz/neonutki-ocalily-od-zapomnienia-piosenke-o-sko-z-1956-r/

  https://www.youtube.com/watch?v=HWsGbpQQl_8

  Jesteśmy ciekawi Waszej opinii.

 • izabela720
  izabela720
  83.30.xxx.xxx
  2018-03-27 07:10 | Temat: SKO W SP2 W LUBANIU
  ODPOWIEDZ

  _________(¯:::¯)
  _________(¯':♥ّۣۜ♥'¯)__(¯:::¯)
  __________(_::_)__ (¯':♥ّۣۜ♥'¯)
  __(¯:::¯)_____║____ (_::_)
  _(¯':♥ّۣۜ♥'¯) ____║_____║
  __(_::_)______║____ ║
  ____ ║___(¯:::¯)___(¯:::¯)
  __&__║_(¯':♥ّۣۜ♥'¯)__(¯':♥ّۣۜ♥'¯)_&
  __&&_ ║__(_::_)____(_::_)_&&
  __&&&_║_____║____║___&&&
  __&&&(¯:::¯)__║_(¯:::¯)_&&&&
  __&&(¯':♥ّۣۜ♥'¯)_║(¯':♥ّۣۜ♥'¯)_&&&&
  __&&&(_::_)__║_(_::_)_&&&&
  ___&&&&&_\\_║___║_&&&&&
  ________\\ :":":":":":":":"/_____
  Pozdrawiam i życzę miłego popołudnia:)