02.02.2019

Dzień Babci i Dziadka w SP2

Z inicjatywy klasy Ia w Szkole Podstawowej nr 2 odbyło się spotkanie

zadedykowane  kochanym Babciom i Dziadkom.

Były życze­nia, laurki, wier­szyki, taneczna zabawa i przede wszyst­kim moc

ser­decz­no­ści i nie­za­po­mnia­nych emo­cji.

Wszyst­kim Bab­ciom i Dziad­kom życzymy samych rado­snych chwil, pogody ducha

i ape­tytu na życie.

Zapra­szamy do obej­rze­nia foto­re­la­cji z tego wyda­rze­nia.