04.10.2016

Bezpieczni na drodze z SKO

Dnia 22 września 2016 roku odbyły się zajęcia poświęcone bezpieczeństwu podczas drogi

do i ze szkoły. Uczniowie przypomnieli sobie zasady poruszania się pieszych po drodze

i bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Następnie  nauczyciel omówił korzyści

z noszenia elementów odblaskowych przy ubraniu i tornistrach. Potem nadszedł czas

wyruszyć w drogę   na pobliskie skrzyżowanie i poćwiczyć prawidłowe zachowanie się

na ulicy i chodniku.

Uczniowie podczas wycieczki wykazali się znajomością znaków drogowych oraz zasad

poruszania się pieszych po drodze.

Na koniec zajęć opiekun SKO w nagrodę uczestnikom wręczył broszurkę

oraz opaski odblaskowe SKO.