17.01.2019

Akcja czytelnicza „Gang Słodziaków” w SP2

„Szkolne Przygody Gangu Słodziaków” 2018 dobiegły już końca.

Akcja dla klas I-III szkół pod­sta­wo­wych, któ­rej celem jest budo­wa­nie nawyku

codzien­nego czy­ta­nia to rów­nież wspa­niała forma rodzin­nego spę­dza­nia czasu

wol­nego, w cza­sie któ­rego rodzice, star­sze rodzeń­stwo czy­tają swoim młod­szym

człon­kom rodziny.

W imie­niu Orga­ni­za­tora i Fun­da­tora kon­kursu Szkolne Przy­gody Gangu Sło­dzia­ków

ucznio­wie klas I-III SP2 otrzy­mali dyplomy, a nauczy­ciele cer­ty­fi­katy za aktywne

wyko­rzy­sta­nie w zaję­ciach edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej moty­wa­cji do nauki czy­ta­nia,

jaką dla malu­chów sta­nowi zachęta boha­te­rów Gangu Sło­dzia­ków.

Na kolejne przy­gody ze Sło­dzia­kami nasze malu­chy wyru­szą już w roku 2019.

10
Dodaj Komentarz
 • 6
 • 9
 • 2
Komentarze
 • krsoj
  krsoj
  92.55.xxx.xxx
  2019-01-19 21:36 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  Na półmetku ferii z radością Was odwiedzamy i gorące pozdrowienia z Koła zostawiamy:)

 • sptereszewo
  sptereszewo
  109.196.xxx.xxx
  2019-01-19 13:48 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  ⛄Pozdrawiamy serdecznie ⛄ życzymy udanego weekendu.⛄

 • Chichy
  Chichy
  83.20.xxx.xxx
  2019-01-18 19:25 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  ⋰ ☆ ⋰✬✬⋰☆ ⋰✬✬⋰ ☆ ⋰✬
  Witamy cieplutko:)
  ^._     _„~^._
     ¸.•´՞՞       ¯“-_„~´
  ¸.•´       _¸.•´՞՞՞՞
  ¯“-    -´՞՞ 
  ڿ      ڿ     ՟՞¯՟¯՟
  .ڰۣڿ.    ڰۣڿ        
  ڰۣڰۣڿ    ڰۣڰۣڿ        
  ڰۣڿڰۣڿ  ڰۣڿڰۣڿ        
  ””¯ ڰۣڿڰۣڿڰۣڿ ڰۣڿڰۣڿڰۣڿ      
  ¯՟-.._„„~””¯՟՞¯՟՞¯՟՞¯՟՞՟՞´-„„„^._     _„~^._
     ¸.•´՞՞       ¯“-_„~´
  ¸.•´       _¸.•´՞՞՞՞
  _.’•.___.~...’`.......,’•._,.•’•,_..•’
  .....’•.__,.•’•.,_.,.•’ ★.•´
  `**** Miłego wieczoru *** Pozdrawiamy!

 • SylwkaskoOrzysz
  SylwkaskoOrzysz
  188.146.xxx.xxx
  2019-01-18 07:17 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  Brawka dla WAS. Pozdrawiamy.

 • Natalia
  Natalia
  192.162.xxx.xxx
  2019-01-18 04:58 | Temat: Jedlicze
  ODPOWIEDZ

  Super "Słodziaki"

  Wczesnym rankiem Was witam ,pozdrowienia zostawiam dla blogowych przyjaciół.

  Głosiki sympatii zostawiam. SKO JEDLICZE

 • sp2wszprotawie
  sp2wszprotawie
  194.88.xxx.xxx
  2019-01-17 21:17 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiamy Was cieplutko ze Szprotawy:)

 • spczaszyn
  spczaszyn
  83.28.xxx.xxx
  2019-01-17 19:29 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Wspaniałe ,,Słodziaki", wielkie brawa, pozdrawiamy.

 • 83.20.xxx.xxx
  2019-01-17 17:34 | Temat: SP Dargiń
  ODPOWIEDZ

  Miło Was poznać. Pozdrawiamy. Jesteście mile widziani na naszym blogu :)

 • sptereszewo
  sptereszewo
  109.196.xxx.xxx
  2019-01-17 17:24 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Brawo, brawo, brawo
  Pozdrawiamy serdecznie

 • izabela720
  izabela720
  94.254.xxx.xxx
  2019-01-17 16:37 | Temat: SKO W SP2 W LUBANIU
  ODPOWIEDZ

  ⋰ ☆ ⋰✬✬⋰☆ ⋰✬✬⋰ ☆ ⋰✬
  Witam cieplutko:)
  ^._     _„~^._
     ¸.•´՞՞       ¯“-_„~´
  ¸.•´       _¸.•´՞՞՞՞
  ¯“-    -´՞՞ 
  ڿ      ڿ     ՟՞¯՟¯՟
  .ڰۣڿ.    ڰۣڿ        
  ڰۣڰۣڿ    ڰۣڰۣڿ        
  ڰۣڿڰۣڿ  ڰۣڿڰۣڿ        
  ””¯ ڰۣڿڰۣڿڰۣڿ ڰۣڿڰۣڿڰۣڿ      
  ¯՟-.._„„~””¯՟՞¯՟՞¯՟՞¯՟՞՟՞´-„„„^._     _„~^._
     ¸.•´՞՞       ¯“-_„~´
  ¸.•´       _¸.•´՞՞՞՞
  _.’•.___.~...’`.......,’•._,.•’•,_..•’
  .....’•.__,.•’•.,_.,.•’ ★.•´
  `**** Miłego wieczoru *** Pozdrawiam:)