15.05.2018

Uzysklaliśmy CERTYFIKAT Społecznie Zaangażowanej Placówki w roku szkolnym 2017/2018

CERTYFIKAT Społecznie Zaangażowanej Placówki w roku szkolnym 2017/2018 za udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-pomocowej „SPRAW, ABY DZIECI Z SYRII PRZETRWAŁY ZIMĘ” zorganizowanej przez UNICEF

 

Projekt miał na celu uwrażliwić uczniów na problemy i potrzeby dzieci w kraju, w którym trwa wojna. Celem projektu było przekazanie dzieciom wiedzy o działaniach humanitarnych prowadzonych przez UNICEF w regionie Syrii, kształtowanie postawy otwartości i empatii w stosunku do najbardziej potrzebujących oraz rozbudzanie wrażliwości społecznej i postawy pro-pomocowej. W ramach akcji zbierane były także fundusze na zagwarantowanie ciepłej odzieży zimowej oraz innych niezbędnych produktów dla dzieci i ich rodzin, które pozostały w regionie Syrii oraz obozach dla uchodźców.