16.04.2018

Ogólnopolski Konkurs SKO

Zapraszam do udziału w Ogólnopolskim Konkursie SKO

pt. "Fraszka o oszczędzaniu w SKO"

img

Regulamin konkursu

1. Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu we współpracy

z bankiem PKO BP w Przasnyszu

 

2. Cele konkursu:

 •  zainteresowanie uczniów poezją
 • rozwijanie sprawności pisania wierszy na temat oszczędzania
 • odkrywanie młodych talentów

3.  Zasady konkursu:

 •  Zadaniem uczniów jest napisanie własnej fraszki na temat oszczędzania w SKO.
 • Uczniowie do konkursu przystępują zgodnie z grupą wiekową:

   

 

      I grupa – uczniowie klas I – III 

       II grupa – uczniowie klas IV – VI

 •  Uczestnik konkursu nie musi należeć do SKO.
 • Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
 • Organizator nie zwraca nadesłanych do konkursu prac.
 • Prace przechodzą na własność organizatora.
 • Prace konkursowe mogą być napisane ręcznie lub komputerowo.
 • Dodatkowe informacje- wiolettasitarska@interia.pl
 • Prace należy przesłać na podany adres  w nieprzekraczalnym terminie (decyduje data stempla pocztowego)

- nadsyłanie prac do 11.05.2018r / w szkole oddajemy do 7 V i wtedy prace zostana przesłane przez szkołę./

- ogłoszenie wyników do 18 maja 2018r.

 • Prace należy przesłać na adres:

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

ul. Kilińskiego 1

06-300 Przasnysz

Z dopiskiem „Konkurs SKO”

 • Komisję konkursową powołuje Organizator Konkursu.

        - Komisja wyłoni I, II, i III miejsce w każdej grupie wiekowej oraz wyróżnienia.

 

 • Metryczka:

Każdy praca powinien posiadać: imię i nazwisko dziecka, klasę, nazwę szkoły i  adres placówki, telefon do szkoły, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem,którego praca została napisana.          Do każdej pracy proszę dołączyć Oświadczenie.

 

4. Nagrody:

 • Sponsorem nagród jest bank PKO BP.
 • Nagrody i dyplomy zostaną przekazane pocztą na podany adres zwrotny.
 • Listy nagrodzonych osób zostaną opublikowane na stronie szkoły sp2-przasnysz.pl oraz na szkolnym blogu SKO SP2Przasnysz

 

5. Wymagane dokumenty

 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – do pobrania ze strony

 

 

Oświadczenie

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu danych osobowych

 

                               ………………………………………………………………………………………..

imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła

 

w celu przekazania nagród zwycięzcom konkursu, na publikację ww. danych osobowych w przypadku zwycięstwa w konkursie , na profilach Organizatora, w serwisach społecznościowych i na stronie internetowej Organizatora. Udzielam nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych zgody na wykorzystanie nadesłanej pracy dla potrzeb organizatora Konkursu w celach promowania SKO. Zobowiązuję się do przeniesienia na Organizatora autorskich praw majątkowych do pracy na wszystkich polach eksploatacji na zasadach ustalonych przez Organizatora.

Znalezione obrazy dla zapytania uwaga konkurs sko

 

…………………………………………………….

                                                                                                                           podpis rodzica/opiekuna

 

216
Dodaj Komentarz
 • 12
 • 8
 • 6
Komentarze