13.11.2018

SKO w Lubeni zaprasza do udziału

listopad 2018

SKO Lubenia zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt.

,, Kartka z kalendarza 2019 PKO - SKO"

 

 CELE KONKURSU:

- promowanie działalności SKO,

- pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej,

- promowanie talentów,

- rozwijanie wyobraźni i kreatywności,

- popularyzacja działań artystycznych i konfrontacja doświadczeń

z zakresu wykorzystania różnych  technik plastycznych.

 

UCZESTNICY: 

uczniowie szkoły podstawowej

Kategoria I:  klasy 0 – III

Kategoria II: klasy IV – VIII. 

 

ZASADY KONKURSU:

Zaprojektowanie kartki z kalendarza - ilustracja do wybranego miesiąca roku

(bez nazwy miesiąca i tabelki z nazwami dni tygodnia i numerami dni miesiąca). 

W pracy należy umieścić logo SKO i PKO. Mile widziani Żyrafka Lokatka i Pancernik Hatetepes. 

Każdy uczestnik może złożyć na konkurs 1 pracę. 

 

TECHNIKA WYKONANIA PRACY:

dowolna płaska np. rysunek, malarstwo, grafika, wydzieranka, wycinanka, kolaż.

(bez plasteliny i materiałów sypkich).

FORMAT PRACYpreferowana kartka A4  lub A3.

 

METRYCZKA:

Każda praca powinna posiadać na odwrocie metryczkę: tytuł pracy (nazwę miesiąca), imię i nazwisko dziecka, klasę, nazwę

i dokładny adres placówki, telefon kontaktowy, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana.  

 

OCENA PRAC:

 Prace konkursowe oceniane będą przez powołaną przez organizatora komisję, która będzie brała pod uwagę:

- samodzielność  wykonania pracy,

- oryginalność,

- pomysłowość,

- estetykę,

- zgodność z tematyką konkursu.

 

NAGRODY:

Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wyłoni I, II, III miejsce w każdej kategorii wiekowej 

oraz wyróżnienia. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają specjalne dyplomy oraz nagrody rzeczowe,

które zostaną przesłane pocztą. Lista nagrodzonych osób w konkursie zostanie opublikowana

na stronie internetowej szkoły oraz na blogu SKO Lubenia (https://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-lubenia/).

Każdy biorący udział w konkursie w przypadku wygranej, wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania Uczestnika, na profilach Organizatora w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych. 
Prace przechodzą na własność Organizatora.
 

 

Prace możecie przynosić do 14 grudnia do świetlicy szkolnej

 

 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE:)

88
Dodaj Komentarz
  • 2
  • 4
  • 13
Komentarze