18.04.2014

Staropolskim obyczajem

Życzenia ciepłe jak tchnienie wiosny

składamy wszystkim w ten czas radosny.

Niech wszystkie troski będą daleko,

a dobro płynie szeroką rzeką.

Opiekun SKO i SKO-wicze z Białej Panieńskiej