27.03.2018

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „ JESTEM EKO z SKO :)”

SKO w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Świętego Mikołaja w Kole oraz PKO Bank Polski oddział 1 w Kole zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym: „ JESTEM EKO z SKO :)”

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 „ JESTEM EKO z SKO”

Zadanie konkursowe: 
Kwiecień to miesiąc, w którym obchodzimy Światowy Dzień Ziemi, a w SKO i na Szkolnych Blogach promowane są działania związane z ekologią. Dlatego przygotowaliśmy dla WAS konkurs – wykonajcie prace plastyczne zachęcające do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska, przyrody i racjonalnego gospodarowania zasobami Ziemi. Wykonana praca powinna zawierać również element graficzny, charakterystyczny dla SKO, np. logo, Żyrafa Lokatka, Pancernik Hatetepes, Kuba Pieniążek.  Po za tym - nie stawiamy przed Wami żadnych ograniczeń – liczy się pomysł, wyobraźnia, kreatywność i przesłanie. 

Cele konkursu:  
•    promowanie i rozpowszechnianie działalności Szkolnych Kas Oszczędności 
•    zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska i zasobów naturalnych Ziemi 
•    rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej uczniów 

Uczestnicy ( kategorie) 
•    uczniowie klas "0", 1-3 szkół podstawowych, 
•    uczniowie klas 4-7 szkół podstawowych, 
•    uczniowie klas gimnazjalnych, 
•    wychowankowie Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych
Warsztat: 
• konkurs nie obejmuje prac przestrzennych, 

• technika plastyczna – dowolna: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie itp., 
• format – dowolny

Założenia organizacyjne:

 1. każdy uczestnik ma prawo do złożenia w konkursie jednej pracy plastycznej nawiązującej do tematu konkursu, wykonanej indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych);
 2. praca musi być opisana: imię i nazwisko autora, klasa do której uczęszcza; imię i nazwisko opiekuna; nazwa i adres  szkoły/placówki oraz zawierać oświadczenie (Zał. 1); 
 3. prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przejściem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatorów bez prawa do wynagrodzenia twórcy; dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; 
 4. z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatorów; Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania (druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania);
 5. Organizatorzy nie zwracają prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, prac wysłanych po terminie, jak również z niego wyłączonych; 
 6. nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Komisji Konkursowej; żadne odwołania nie zostaną uwzględnione; 
 7. prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą, z dopiskiem „ Konkurs SKO” w terminie do 30 kwietnia 2018r. na adres Organizatora – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Mikołaja , ul. Kolejowa 13-15 ; 62-600 Koło; ( decyduje data stempla pocztowego), prace nadesłane po terminie nie będą oceniane;
 8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki;
 9. o wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa; Komisję powołują Organizatorzy; 
 10. Organizatorzy określają termin i miejsce obrad Komisji; decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna; odwołania nie zostaną uwzględnione;
 11. Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej z grup wiekowych; autorzy tych prac otrzymają nagrody książkowe; nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny; Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych;
 12. nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej  poprzez zamieszczenie listy laureatów na stronach: www.szkolneblogi.pl/blogi/sosw-kolo oraz www.soswkolo.szkolnastrona.pl , w terminie do 8 maja 2018r.;
 13. nagrody oraz dyplomy zostaną przesłane laureatom drogą pocztową; 
 14. zwycięskie prace opublikowane zostaną na stronach internetowych SOSW w Kole oraz na platformie szkolne blogi  SOSW w Kole. 

 

Zachęcamy i zapraszamy Was do udziału w konkursie !!! 
Z niecierpliwością czekamy na Wasze prace !!! 

 

Oświadczenie (załącznik 1)


Akceptuję Regulamin. Oświadczam, że nadesłana praca jest wynikiem osobistej twórczości…………………………..……………………………………. (imię i nazwisko) – dziecka, którego jestem rodzicem /opiekunem prawnym i nie narusza praw podmiotów trzecich. Udzielam nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych zgody Organizatorowi na wykorzystanie nadesłanej Pracy dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i jej zarchiwizowania. Jednocześnie udzielam zgody Organizatorowi na nieograniczone w czasie wykorzystywanie Pracy  na szkolnych blogach,  w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora, gazetach lokalnych. W przypadku zwycięstwa pracy Uczestnika w Konkursie, wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania Uczestnika, na profilach Organizatora w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora.


……………………………………………………………. 
 (podpis rodzica/opiekuna).

 Opiekun SKO czeka na prace do 25 kwietnia 2018 r.:)

 

 
36
Dodaj Komentarz
 • 16
 • 18
 • 10
Komentarze
 • OliwiaK009
  OliwiaK009
  188.146.xxx.xxx
  2018-05-22 19:16 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  Bardzo ciekawy konkurs!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Kolanka
  Kolanka
  91.217.xxx.xxx
  2018-03-31 18:16 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  **___**
  _**___**_________****
  _**___**_______**___****
  _**__**_______*___**___**
  __**__*______*__**__***__**
  ___**__*____*__**_____**__*
  ____**_**__**_**________**
  ____**___**__**
  ___*___________*
  __*_____________*
  _*____0_____0____*
  _*_______@_______*
  _*_______________*
  ___*_____v_____*
  _____**_____**
  _______*****_______
  Radosnych Świąt :)
  życzy SP2 "Zielone Koło"

 • Chichy
  Chichy
  83.23.xxx.xxx
  2018-03-31 16:53 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  ø°`¤ø,,¸¸,,ø¤°|
  ╲..WESOŁEGO.|
  ╱.ALLELUJA.!!!.|
  °ø°`¤ø,,¸¸,,ø¤°\\
  ______________\\_____.._/|/|._
  ______________ \\____.'…..…_)
  _______________\\<_,)'…..-"a\
  ________________\\_/'...(….….\
  ______._.-----..,-'::.\\...…(.\("-^
  ______//……………………...|
  _____(|………`;……..….....|
  _______\…..;.----/………..,/
  ________)…//…/.....|…|\…\
  ________\…\\…\.....|…|/…/
  _________\…\\…\... |…|\../
  \\\\\\\\/////`" `"`"` `" `"`"\\\\/////

  ...........Życzy..............

  .......SKO SP Chichy.......

 • krsoj
  krsoj
  92.55.xxx.xxx
  2018-03-31 16:45 | Temat: WIELKANOC
  ODPOWIEDZ

  Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych
  wypełnionych nadzieją
  budzącej się do życia wiosny
  i wiarą w sens życia!
  Pogody w sercu i radości płynącej z faktu
  Zmartwychwstania Pańskiego
  oraz smacznego Święconego
  w gronie najbliższych osób
  przesyła SOSW Koło:)

 • szkolaradzyminek
  szkolaradzyminek
  95.40.xxx.xxx
  2018-03-31 15:49 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  __________________ .._..,._
  _______________.__.'…..…_)
  _______________<_,)'…..-"a\
  _________________/'...(……..\
  ___._.-----..,-'…………...(`"--^/
  ____//.……….……….……./
  ___(|………`;……..……..\
  ____\…..;.----/…………,/
  …..\\///……\\//..\/..\\//…..\\///…
  \\\\////...\\\////...\\\\\//
  ♥_._♥_._♥_._♥_._♥_._♥_._♥

  Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
  pełnych wiary, nadziei i miłości.
  Radosnego, wiosennego nastroju,
  serdecznych spotkań w gronie rodziny
  i wśród przyjaciół
  oraz wesołego "Alleluja"

 • 82.139.xxx.xxx
  2018-03-31 13:39 | Temat: sko Natolin
  ODPOWIEDZ

  Tęczowych pisanek,
  na stole pyszności.
  Mokrego dyngusa i
  i wspaniałych gości.
  _______________.__.'…..…_)
  _______________<_,)'…..-"a\
  _________________/'...(……..\
  ___._.-----..,-'…………...(`"--^/
  ____//.……….……….……./
  ___(|………`;……..……..\
  ____\…..;.----/…………,/
  …..\\///……\\//..\/..\\//…..\\///…
  \\\\////....\\\////....\\\\\/////....\\\////

 • spilowa
  spilowa
  83.25.xxx.xxx
  2018-03-31 13:38 | Temat: :D
  ODPOWIEDZ

  🐰 🐑🐰 🐑🐰 🐑🐰 🐑🐰 🐑🐰 🐑
  Żeby śmiały się pisanki,
  uśmiechały się baranki,
  mokry Śmigus zraszał skronie,
  dużo szczęścia sypiąc w dłonie:)))
  Wesołych Świąt!
  🐰 🐑🐰 🐑🐰 🐑🐰 🐑🐰 🐑🐰 🐑

 • sp2wszprotawie
  sp2wszprotawie
  194.88.xxx.xxx
  2018-03-31 09:29 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ


  ø°`¤ø,,¸¸,,ø¤°|
  ╲..WESOŁEGO.|
  ╱.ALLELUJA.!!!.|
  °ø°`¤ø,,¸¸,,ø¤°\\
  ______________\\_____.._/|/|._
  ______________ \\____.'…..…_)
  _______________\\<_,)'…..-"a\
  ________________\\_/'...(….….\
  ______._.-----..,-'::.\\...…(.\("-^
  ______//……………………...|
  _____(|………`;……..….....|
  _______\…..;.----/………..,/
  ________)…//…/.....|…|\…\
  ________\…\\…\.....|…|/…/
  _________\…\\…\... |…|\../
  \\\\\\\\/////`" `"`"` `" `"`"\\\\/////
  Życzymy Wam,
  aby te Święta Wielkanocne
  wniosły do Waszych serc
  wiosenną radość i świeżość,
  pogodę ducha, spokój,
  ciepło i nadzieję.

 • sp323
  sp323
  89.73.xxx.xxx
  2018-03-31 08:58 | Temat: /
  ODPOWIEDZ

  _-:¦:-________◊_______-:¦:-
  ◊ ◊ …Witam serdecznie…◊ ◊
  ¯-:¦:-¯¯¯¯¯¯¯¯◊¯¯¯¯¯¯¯-:¦:-
  Z okazji Świąt Wielkanocnych:
  miłości, która jest ważniejsza od wszelkich dóbr,
  zdrowia, które pozwala przetrwać najgorsze.
  Pracy, która pomaga żyć.
  Uśmiechów bliskich i nieznajomych, które pozwalają lżej oddychać
  i szczęścia, które niejednokrotnie ocala nam życie.
  Ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
  __________________ .._..,._
  _______________.__.'…..…_)
  _______________<_,)'…..-"a\
  _________________/'...(……..\
  ___._.-----..,-'…………...(`"--^/
  ____//.……….……….……./
  ___(|………`;……..……..\
  ____\…..;.----/…………,/
  …..\\///……\\//..\/..\\//…..\\///…
  \\\\////....\\\////....\\\\\/////....\\\////

 • ewkabsko
  ewkabsko
  95.49.xxx.xxx
  2018-03-31 00:42 | Temat: życzenia
  ODPOWIEDZ

  Wielkanocnego koszyka pełnego wiosennych marzeń, radości, zdrowia, spokoju świętego oraz wesołego Alleluja :)
  **___**
  _**___**_________****
  _**___**_______**___****
  _**__**_______*___**___**
  __**__*______*__**__***__**
  ___**__*____*__**_____**__*
  ____**_**__**_**________**
  ____**___**__**
  ___*___________*
  __*_____________*
  _*____0_____0____*
  _*_______@_______*
  _*_______________*
  ___*_____v_____*
  _____**_____**
  _______*****_______

  Radosnych Świąt ... :-)))

  SKO Żelków/Siedlce

 • wojkowice
  wojkowice
  79.175.xxx.xxx
  2018-03-30 18:47 | Temat: '''
  ODPOWIEDZ

  ▀█▐██▄▐▀█▐▀█▐▌█▐▐░█▐▀█▐░█
  ░▄▀▐█░█▐░█▐░█▐▌█▐▐▄█▐░░▐▄█
  ▐▄█▐██▀▐▀▄▐▄█▐███░█░▐▄█▐░█

  __▐▌█▐▌█▀ █▀▐▀▌█░▌▌▐ █▀▐░█
  __▐▌█▐▌█▀ █▄▐░▌█▀░▌▐ █░▐▀█
  __▐█▀█▌█▄ ▄█▐▄▌█▄▌ █░█▄▐░█
  ________ ▄  ________
  _______ █▀▐▌█▐▌█ █▀█ ▀█▀
  _______ █▄▐▌█▐▌█ █▄█ ░█░
  _______ ▄█▐█▀█▌█ █░█ ░█░
  _____________________█
  ` ,""-;         ,`""-;
   /░░░)        \░░;)
   \▒░▒)         \▓/
    \▓/        ,---//
  ,--\\..,-"-.    `-..//
  `-..\(░░░\   ,░░░░,
      \▒▒./  /░░░░░░.
    ,""-;\▓/ <░(●░░░░| 
   /░░░).\  \░░░░░░░░░░\
   \▒░▒)`\\  \░░░░▒▒▒░░░░'>
    \▓/   \\  |░░.▒▒▒▒▒▒.░'
  ,--\\..,-"-. \\ \░`▒▒▒▒▒▒'░;
  `-..\(░░░\|| \░▒▒▒▒'░░/

 • Natalia
  Natalia
  192.162.xxx.xxx
  2018-03-30 05:10 | Temat: sko Jedlicze
  ODPOWIEDZ

  Kiedy Wielka Noc nastanie życzę Wam na Zmartwychwstanie dużo szczęścia i radości, które niechaj zawsze gości w dobrym sercu, w jasnej duszy i niechaj wszystkie żale zagłuszy.Zyczy SKO JEDLICZE🌞❀ڿڰۣڿ ❀ 🌞❀🌞❀ڿڰۣڿ ❀ 🌞❀

 • ZSBratian
  ZSBratian
  77.87.xxx.xxx
  2018-03-29 19:33 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Z okazji Świąt Wielkiej Nocy składamy najlepsze życzenia.
  Niech ten szczególny czas będzie
  okresem zadumy, wyciszenia, wypoczynku
  i prawdziwej radości. Wszystkiego dobrego!!!

 • izabela720
  izabela720
  94.254.xxx.xxx
  2018-03-29 10:48 | Temat: SKO W SP2 W LUBANIU
  ODPOWIEDZ

  **_**
  _**___**
  _**___**________*** *
  _**___**_______**__ ****
  _**__**_______*___** ___**
  __**__*______*__**__ ***__**
  ___**__*____*__**___ __**__*
  ____**_**__**_**____ ____**
  ____**___**__**
  ___*___________*
  __*_____________*
  _*____✿____✿____*
  _*_______@_______*
  _*_______________*
  __*_____❤️_______*
  ____*_________* #o
  __#_oo_________o#$#o
  __o##o______o####o
  _o#$###o__o#$#$#$#o
  o#####$o@@o########o
  o#$#$#o@@o##o#####o
  _o##__o##o_o##o
  ____o#$#o___o#$#o
  __o#$$#o_____o####o
  __o#$#o_____o######o
  _o###o_______o#o#o#o
  _o#o#o________o###o
  __o###o________o#o
  ___o#o#__________o
  ____o#o#
  ____o###
  _____o#o
  Idą święta:)
  Pozdrawiam cieplutko w te chłodne dni:)

 • sp323
  sp323
  89.73.xxx.xxx
  2018-03-29 08:07 | Temat: /
  ODPOWIEDZ

   ..... ☀️  ☀️ 
     ☀️  ͡๏  ͡๏ ☀️   
     ☀️ .╰╯☀️ 
       ☀️  ☀️
  ... Z uśmiechem słońce Ci podaję,
  by swym ciepłem Cię ogrzało...
  Pozdrawiam*

 • wojkowice
  wojkowice
  79.175.xxx.xxx
  2018-03-28 21:38 | Temat: ''
  ODPOWIEDZ

  `*``__/\__``*``★````*``__/\__
  `*```>•★•..ŻYCZĘ...☆```>•★•<
  ``*`¯¯\/¯¯ ```☆``*``★``¯¯\/¯¯
  ★``☆``,.*PIĘKNEGO........``★
  ```*``__/\__``*``★````*``__/\__
  `*>•★•< `*WIECZORU,,`☆'*•★•<
  ```*`¯¯\/¯¯ ```☆``*``★``¯¯

 • spnr7
  spnr7
  83.30.xxx.xxx
  2018-03-28 20:10 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  `*``__/\__``*``★````*``__/\__
  `*```>•★•..ŻYCZĘ...☆```>•★•<
  ``*`¯¯\/¯¯ ```☆``*``★``¯¯\/¯¯
  ★``☆``,.*PIĘKNEGO........``★
  ```*``__/\__``*``★````*``__/\__
  `*>•★•< `*WIECZORU,,`☆'*•★•<
  ```*`¯¯\/¯¯ ```☆``*``★``¯¯

 • renols
  renols
  83.8.xxx.xxx
  2018-03-28 09:24 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  ╔══╗
  ║╔╗║
  ║╚╝»̯̆‹›̯̆« ¸.¤°”˜¨¨
  ║╔═╝OZDRAWIAM
  ╚╝¨¨˜“°¤.¸ serdecznie:)
  ❤️🌼⋰ 🌻 ⋰🌼 🌻⋰ 🌼 ⋰🌻

 • OliwiaK009
  OliwiaK009
  80.54.xxx.xxx
  2018-03-28 07:28 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  Powodzenia!!!!!!!!!!!!!!!

 • MichalP
  MichalP
  80.54.xxx.xxx
  2018-03-28 07:27 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  Fajny konkurs !!!!!!!!!!!!!!!!

 • OliwiaLaskowska
  OliwiaLaskowska
  80.54.xxx.xxx
  2018-03-28 07:26 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  Super!!!!!

 • Klasa 3
  Klasa 3
  80.54.xxx.xxx
  2018-03-28 07:25 | Temat: WESOŁYCH ŚWIĄT
  ODPOWIEDZ

  Wszystkim odwiedzającym bloga i eskaowiczom WESOŁYCH ŚWIĄT !!!!

 • AniaSol
  AniaSol
  80.54.xxx.xxx
  2018-03-28 07:23 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  Radosnych Świąt!!!!!!!!!!!!!!

 • Martyna09W
  Martyna09W
  80.54.xxx.xxx
  2018-03-28 07:22 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  Super śmigusa - dyngusa!!!!

 • Estera
  Estera
  80.54.xxx.xxx
  2018-03-28 07:21 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  Wesołych Świąt.

 • KlubPrzyjaciolLasu
  KlubPrzyjaciolLasu
  80.54.xxx.xxx
  2018-03-28 07:20 | Temat: Temat....
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiamy. Wesołych Świąt.

 • izabela720
  izabela720
  83.30.xxx.xxx
  2018-03-28 07:04 | Temat: SKO W SP2 W LUBANIU
  ODPOWIEDZ

  $$$______ $$$$______ $$$
  __$___$____$_____$____$___$
  _$_____$__$_______$__$_____$
  $_______$$_________$$_______$
  $______$___$$___$$___$______$
  $______$___$o___0$___$______$
  $______$_____________$______$
  _$____$_$__$_____$__$_$____$
  __$__$__$__$_____$__$__$__$
  ___$$____$__$___$__$____$$
  __________$_$___$_$
  ____$$$__$__$___$__$
  ____$__$ $__$___$___$
  _____$___$$$___$_____$
  ______$_______$_______$
  ______$_$$$$$ _________$
  ___$$$___$____$____$___$$$
  __$___$__$____$____$__$___$
  _$_____$_$____$____$_$_____$
  _$_____$$$____$____$$$_____$
  __$___$___$__$_$__$___$___$
  ___$$$_____$$___$$_____$$$

  NA SZCZĘŚCIE:)
  GORĄCO POZDRAWIAM I GŁOSIK ZOSTAWIAM:)))))))

 • renols
  renols
  83.8.xxx.xxx
  2018-03-27 19:36 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiam i życzę miłego wieczoru:)

 • AlaT
  AlaT
  91.217.xxx.xxx
  2018-03-27 16:42 | Temat: Temat.
  ODPOWIEDZ

  SKO zawsze ma ciekawe pomysły. I tym razem trafione!!!!

 • GosiaG
  GosiaG
  91.217.xxx.xxx
  2018-03-27 16:40 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  Dobrej zabawy, udanych pomysłów. Pozdrawiam:):):):)

 • KlubMilosnikowPrzyrody
  KlubMilosnikowPrzyrody
  91.217.xxx.xxx
  2018-03-27 16:38 | Temat: Temat.
  ODPOWIEDZ

  Gorąco pozdrawiamy. Życzymy miłego popołudnia.

 • WojtekW
  WojtekW
  83.242.xxx.xxx
  2018-03-27 13:05 | Temat: SKO!
  ODPOWIEDZ

  Ciekawy konkurs.

 • Alan
  Alan
  80.54.xxx.xxx
  2018-03-27 10:24 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiam:) Życzę wszystkim miłego i słonecznego dnia.

 • MartaSKO
  MartaSKO
  80.52.xxx.xxx
  2018-03-27 08:30 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  ‘’’’’’’’’'''''''’’$
  '''''''''''''’$$$$
  ''''$$$$$$$$$
  ''''$$$$$$$$$$
  '''''''''''''''$$$$$$
  ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’S$$$
  ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’K$$$
  ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’O$$$
  ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’$$$$
  ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’M$$$
  ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’I$$$$
  ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’Ę$$$$
  ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’D$$$$
  ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’Z$$$$$
  ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’Y$$$$$$$
  ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’B$$$$$$$$$$$$$
  ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’R$$$$$$$$$$$$$$$$
  ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’O$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’D$$’’’$$$’’’’’’’’’’’’’’$$$’’’$$$’’’$
  ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’Z$$’’’’$$$’’’’’’’’’’’’’’$$$’’’$$$’’’’’$
  ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’I$$$’’’$$$’’’’’’’’’’’’’’$$$’’’’$$$
  ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’E$$’''’’$$$’’’’’’’’’’’’’’$$$’’’’$$$

  SKO Międzybrodzie Żywieckie pozdrawia!:)

 • PSP13Radom
  PSP13Radom
  188.146.xxx.xxx
  2018-03-27 07:54 | Temat: Pozdrowienia
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiamy i na nasz blog zapraszamy!

 • SylwkaskoOrzysz
  SylwkaskoOrzysz
  37.7.xxx.xxx
  2018-03-27 07:16 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  https://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-sp-orzysz/neonutki-ocalily-
  Witamy i zapraszamy do wysłuchania ,,Piosenki o SKO" z 1956 r. w nowej odsłonie zespołu ,,NEONUTKI" z Orzysza.

  od-zapomnienia-piosenke-o-sko-z-1956-r/

  https://www.youtube.com/watch?v=HWsGbpQQl_8

  Jesteśmy ciekawi Waszej opinii.