10.05.2016

Nagrodzeni za quiz

Dla klas IV - VI odbył się quiz ekologiczny

" Śmieci mniej - Ziemi lżej".